Moduły tematyczne

Przedmioty podstawowe

 • społeczeństwo wiedzy i informacji
 • informacja publiczna
 • terminologia specjalistyczna z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych
 • kierunki badawcze w  informacji naukowej i bibliotekoznawstwie
 • zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej
 • informacja prawna w działalności informacyjnej i bibliotecznej
 • etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej

 

przedmioty specjalizacyjne

 • animacja kultury
 • biblioteki cyfrowe
 • formy pracy z użytkownikiem
 • psychologia zachowań społecznych
 • kultura języka polskiego
 • instytucje współczesnej kultury
 • funkcjonowanie bibliotek  dla potrzeb  edukacji i kultury we współczesnej Europie
 • ocena efektywności pracy bibliotecznej
 • literatura dla dorosłych/dla dzieci i młodzieży
 • kultura krajów anglosaskich/romańskich/niemieckojęzycznych/rosyjskojęzycznych
 • prawo dziedzictwa kulturowego
 • pozaksiążkowe nośniki  kultury dla dorosłych/ dla dzieci i młodzieży