Specjalizacja organizacja i zarządzanie bibliotekami

Program studiów został opracowany jako odpowiedź na potrzeby i oczekiwania środowiska bibliotekarskiego odnoszące się do pracy w bibliotece i ośrodku informacji. Prezentowane zajęcia umożliwiają poznanie specyfiki związanej z zarządzaniem biblioteką i ośrodkiem informacji jak również  świadome postrzeganie zjawisk zachodzących w pracy tych instytucji i uczestnictwo w nich. Studia, które oferujemy składają się z przedmiotów podstawowych i specjalistycznych, decydujących o specyfice danej ścieżki. Blok zajęć specjalizacyjnych przygotowuje do efektywnego funkcjonowania w tradycyjnych bibliotekach, a także ukazuje problemy bibliotek wirtualnych i cyfrowych. Zwraca uwagę na zagadnienia psychologii pracy, zarządzania zespołem pracowniczym  i na kompetencje związane z tworzeniem pożądanego środowiska pracy, właściwego nią zarządzania, organizacji i oceny jej efektywności. Przedmioty takie jak zarządzanie wiedzą czy oprogramowanie biblioteczne służą zorganizowaniu pracy biblioteczno-informacyjnej w sposób satysfakcjonujący użytkowników efektywny i kompetentny. W programie zawarte są treści  związane z umiejętnością poznawania i zaspokajania potrzeb indywidualnych użytkowników, środowisk lokalnych i samorządu terytorialnego, w czym pomocny będzie trening umiejętności interpersonalnych, a także zajęcia poświęcone animacji kulturalnej.  W dobie konieczności zabiegania o  wsparcie na prowadzoną działalność  biblioteczną  bardzo cenną  i pożądaną przez pracodawców jest  wiedza na temat możliwości i umiejętności pozyskiwania środków  finansowych i lobbowania na rzecz bibliotek, prezentowana w programie specjalizacji.