Moduły tematyczne

Przedmioty podstawowe

 • społeczeństwo wiedzy i informacji
 • informacja publiczna
 • terminologia specjalistyczna z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych
 • kierunki badawcze w  informacji naukowej i bibliotekoznawstwie
 • etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej

 

przedmioty specjalizacyjne

 • biblioteki wirtualne i cyfrowe
 • ocena efektywności pracy bibliotecznej
 • język i kultura w zarządzaniu
 • psychologia pracy
 • pozyskiwanie środków finansowych
 • problemy środowisk lokalnych i samorządu terytorialnego
 • trening umiejętności interpersonalnych
 • wybrane problemy animacji kulturalnej
 • zarządzanie i organizacja pracy
 • zarządzanie zespołem bibliotecznym
 • zarządzanie wiedzą
 • oprogramowanie biblioteczne