Specjalność Dokumentalistyka, Reportaż, Film tv

Koordynator specjalności: dr hab. Jacek Wasilewski

To studia dla ludzi, którzy w dziennikarstwie chcą się zajmować formami dokumentalnymi: filmem dokumentalnym, spektaklem teatralnym, książką, reportażem prasowym i dokumentem radiowym, biografiami, rekonstrukcjami i w ogóle dobrym opowiadaniem historii w mediach.

Studia ułatwią poruszanie się w interdyscyplinarnej przestrzeni między pisarstwem a dziennikarstwem, na styku historii życia i jego sztuki. Studia magisterskie II stopnia zakończone dyplomem magistra.

Adres strony internetowej: http://www.dokumentalistyka.pl