Wiedza, kompetencje, umiejętności absolwentów

Wiedza

Absolwent zna teoretyczne i praktyczne metody budowania narracji oraz różne style dokumentalistyki. Zna instytucje kulturalne związane z dokumentalistyką oraz sposoby pozyskiwania funduszy na produkcje dokumentalne.

Umiejętności

Absolwent potrafi dokładnie i wyczerpująco badać temat; asertywnie zdobywać informacje, budować precyzyjny i dramaturgiczny przekaz oraz etycznie ocenić własne działania. Jest przygotowany do pracy we wszystkich rodzajach mediów: potrafi tworzyć dokumentalne formy reportaże prasowe, książkowe, radiowe oraz telewizyjne czy wielkoekranowe. Absolwent potrafi myśleć i pracować niezależnie, ale jest również przygotowany do pracy w grupie dzięki realizowanym pracom grupowym na warsztatach redakcyjnych. Wszyscy studenci są zobowiązani do stworzenia filmu dokumentalnego, którego pomysłem, scenariuszem oraz organizacją produkcji zajmują się sami od początku do końca. W tworzeniu towarzyszy im opiekun merytoryczny, który służy radami i wskazówkami, jednak nacisk kładziony jest na samodzielność, rozwijanie indywidualnej wrażliwości i kreatywności oraz praktyczne umiejętności, jak planowanie czasu, doskonalenie scenariusza, doskonalenie umiejętności rozmowy z ludźmi, pozyskiwanie dobrego materiału i jego profesjonalna obróbka.

Kompetencje społeczne

Absolwent dokumentalistyki posiada kompetencje w dziedzinie tworzenia form dokumentalnych: od reportażu przez inne formy dokumentalne po filmy dokumentalne.