Wiedza, kompetencje, umiejętności absolwentów

  • Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I stopień, studia niestacjonarne wieczorowe i zaoczne) podpiąć