Specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza

Studia licencjackie są przeznaczone dla osób, które interesują się fotografią i z nią wiążą swoją przyszłość zawodową, zarówno w tradycyjnej prasie drukowanej, jak  i w mediach elektronicznych, reklamie, instytucjach kultury, wydawnictwach lub galeriach sztuki.

Uczestnicy studiów licencjackich zdobywają wiedzę  teoretyczną i praktyczną, a edukacja odbywa się w kilku pracowniach m.in. podstaw fotografii, fotografii klasycznej, cyfrowej, projektowania graficznego, a także fotografii studyjnej. Studenci mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych i budowania doświadczenia zawodowego w trakcie staży i praktyk organizowanych i realizowanych z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb czy zainteresowań.

Studia magisterskie są przeznaczone dla osób, które mają już doświadczenie w zakresie fotografii. Nasza profesjonalna kadra prowadzi zajęcia dydaktyczne w sposób pozwalający studentom na rozwijanie własnych pasji, kreatywności i otwartości na współczesne trendy; inspiruje i ułatwia zdobywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych; pomaga w tworzeniu nowoczesnego warsztatu fotografa i dziennikarza. Pod okiem fachowców studenci przygotowują własne zarówno krótko-jak i długoterminowe prace i projekty fotograficzne. W trakcie studiów magisterskich zachęcamy studentów do podejmowania i realizowania ambitnych wyzwań fotograficznych, a także do świadomego, przemyślanego wyboru przyszłej specjalizacji zawodowej. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów. Realizowane podczas nich tematy i projekty służą poszerzaniu wiedzy teoretycznej i umożliwiają opanowanie szerokiego spektrum technik i technologii fotograficznych oraz medialnych.

W procesie kształcenia studentów istotne jest podejście praktyczne, najskuteczniejsze w przygotowaniu do pracy w mediach drukowanych i elektronicznych. Program jest opracowywany i systematycznie dostosowywany z jednej strony do specyficznych wymagań rynku medialnego, z drugiej – do aspiracji zawodowych, artystycznych i naukowych studentów.