Wiedza, kompetencje, umiejętności absolwentów

Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów kierunku Logistyka mediów (I stopień, studia stacjonarne)

Wiedza, kompetencje i umiejętności absolwentów kierunku Logistyka mediów (I stopień, studia niestacjonarne zaoczne)