Specjalność zarządzanie i technologie mediów

Studia kierujemy do osób, które zainteresowane są dziennikarstwem, zapleczem mediów i stosowanymi tam technologiami informacyjnymi. Mają przygotować specjalistów niezbędnych w każdej instytucji medialnej, potrafiących rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw, gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów. W szczególności chodzi o wiedzę w zakresie ekonomiki mediów, reklamy i marketingu oraz zastosowania technologii informacyjnych w mediach.

Nowy kierunek ma przygotować studentów do rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym zakresie posługiwania się systemami informatycznego wspomagania, zarządzania logistycznego: kosztami, finansami, kapitałem, kadrami. Absolwenci studiów zdobędą umiejętności technicznej obsługi kamer, stołów mikserskich, urządzeń mobilnych.

To kierunek interdyscyplinarny, tworzony przez WDIiB UW wraz z uniwersyteckimi Wydziałami: Fizyki oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Wśród wykładowców – wybitni specjaliści w dziedzinie ekonomii, informatyki, reklamy i marketingu.