Obrony prac magisterskich

Na kierunkach dziennikarskich (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Dziennikarstwo i medioznawstwo) oraz Logistyce i administrowaniu w mediach możliwe jest przygotowanie magisterskiej pracy dyplomowej w postaci rozprawy teoretycznej – informacje dla wszystkich specj.

Na kierunku Informacja w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej możliwe jest przygotowanie magisterskiej pracy dyplomowej w postaci rozprawy teoretycznej.

Informacje:

APD: prace licencjackie i magisterskie można przeglądać i recenzować w serwisie APD UW.
- Strona główna
- Logowanie

Nazwy pliku z pracą dyplomową w PDF wgrywaną do APD, zagadnienia do egzaminu licencjackiego oraz inne przydatne dokumenty znajdują się w załącznikach pod treścią artykułu.