Polityki Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym

 


POLITYKI ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

(studia stacjonarne II stopnia)


 

Nasz profil

Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym to wspólna propozycja nowego kierunku studiów dwóch jednostek Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Kierunek uruchomiony zostanie w trybie studiów stacjonarnych II stopnia (studia magisterskie). Studia te mają charakter ogólnoakademicki, interdyscyplinarny. Projekt finansowany jest w ramach „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”.

 

Wizja

Zapotrzebowanie: W związku z rozwijającą się świadomością ról, jakie dziedzictwo pełni we współczesnym świecie (gospodarce, nauce, polityce) oraz zmianą rynku pracy i modelu życia (więcej wolnego czasu) wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów od dziedzictwa kulturowego.

Unikatowość: Proponowany kierunek Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym są innowacyjne zarówno w skali uczelni, regionu jak i całego kraju. Jedną z najważniejszych zalet kierunku jest jego interdyscyplinarność. Analiza tematycznie zbliżonych programów realizowanych na innych polskich uczelniach wykazała, że brakuje programu kształcenia, który łączyłby problematykę dziedzictwa kulturowego z zagadnieniem wykorzystania nowych technologii oraz szeroko rozumianą współpracą międzysektorową (ośrodki naukowe – sektor publiczny – sektor prywatny). Istotą proponowanego kierunku jest synteza społecznej i humanistycznej wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego z umiejętnościami zastosowania nowych technologii (np. Big Data, GIS), które można wykorzystać przy inwentaryzacji dziedzictwa, jego ochronie, promocji czy wykorzystaniu jako czynnika rozwoju lokalnego. PZDK są kierunkiem interdyscyplinarnym, w którym zarówno umysł humanistyczny, jak i ścisły (dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych), znajdzie dla siebie odpowiednią drogę rozwoju kariery.

Kształcenie: Oparte będzie na nowatorskich rozwiązaniach metodologicznych i wyzwaniach współczesnego świata odnosząc je do specyfiki kierunku. Metodologia studiów będzie ukierunkowana na konektywne zdobywanie wiedzy i przetwarzanie informacji, na rozwijanie relacji interpersonalnych oraz szeroko pojętą antycypację poznawczą studentów.

Współpraca: Aby zapewnić realizację programu na najwyższym poziomie – do współpracy zaproszeni zostaną wybitni specjaliści (pracownicy instytucji kultury i dziedzictwa kulturowego) spoza UW.

 

Moduły

Studia magisterskie składają się z czterech semestrów. Po pierwszym wspólnym, studenci wybierają jedną z trzech proponowanych specjalizacji:

  1. Technologie cyfrowe w dziedzictwie kulturowym
  2. Zarządzanie krajobrazem kulturowym
  3. Zarządzanie informacją o dziedzictwie kulturowym

Technologie cyfrowe w dziedzictwie kulturowym
W trakcie specjalizacji studenci wdrożeni zostaną w efektywne wykorzystywanie szerokiej gamy narzędzi IT w dziedzictwie kulturowym.

Zarządzanie krajobrazem kulturowym
Specjalizacja z pogranicza geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, na której studenci zostaną przygotowani do przemyślanego i uporządkowanego zarządzania krajobrazem kulturowym

Zarządzanie informacją o dziedzictwie kulturowym
Humanistyczno-społeczna ścieżka, podczas której studenci zapoznają się z zasadami i narzędziami do skutecznego wyszukiwania, gromadzenia, opracowania i przetwarzania informacji związanej z dziedzictwem kulturowym.

 

Interdyscyplinarne studia pozwolą Ci lepiej zrozumieć skomplikowaną rzeczywistość współczesnego świata!

 

Kadra

Program opracowany został przez zespół pracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z ekspertami związanymi z szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym. Będziesz miał do czynienia z najwyższej klasy badaczami, a także z praktykami z dużym doświadczeniem w pracy w instytucjach kultury. Atutem naszej kadry jest interdyscyplinarność, dzięki czemu będziesz mógł rozwijać się naukowo zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

 

Kariera

Nasze studia dadzą Ci możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, edukacji i interpretacji kultury. W połączeniu z ciekawymi praktykami w krajowych i europejskich instytucjach, zajmujących się dziedzictwem narodowym, przygotujemy Cię do podjęcia ciekawej pracy. Razem zaplanujemy Twoja ścieżkę kariery! Twój przyszły zawód to praca w lokalnych i państwowych jednostkach administracji publicznej, placówkach kultury, pozarządowych organizacjach i stowarzyszeniach w Polsce i na świecie. Znajdziesz też zatrudnienie w wydawnictwach, bibliotekach, archiwach, mediach czy przemyśle turystycznym.

 

Program studiów

Program Polityki Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym

Opis przedmiotów Polityki Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym

 

 

Masz pytania? Napisz!

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.