Zarządzanie Big Data

Idea studiów: wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy na innowacyjne umiejętności pracowników XXI wieku, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego otwiera nowy kierunek studiów II stopnia Zarządzanie Big Data. Otwarcie kierunku możliwe jest dzięki wygraniu prestiżowego konkursu w Programie ZIP - Programie Zintegrowanych Działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapotrzebowanie na studia: postęp technologii, ogólnodostępność internetu, powoduje intensywnie rosnący potencjał informacyjny zasobów cyfrowych. Stworzenie studiów magisterskich w zakresie identyfikacji i przetwarzania dużych zbiorów danych cyfrowych jest spełnieniem oczekiwań stawianych przez naukę, administrację publiczną i biznes oraz instytucje działające na rynku komercyjnym. Kierunek Zarządzanie Big Data, ma kształcić specjalistów w analizowaniu dużych zasobów danych – Big Data. Obecnie zrozumienie i wyjaśnienie problemów odnoszących się do Big Data wymaga złożonej metodologii, adekwatnych narzędzi i szerokiej, interdyscyplinarnej interpretacji w trakcie prowadzenia procesu edukacji. Nowy kierunek studiów, utworzony przy Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów, stawia sobie za cel sprostanie tym wymogom.

Kadra: specjaliści zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych. Mają oni doświadczenie zarówno naukowe jak i biznesowe w rafinacji informacji, dzięki licznym projektom prowadzonym dla NCBR, w jakich biorą udział oraz doświadczeniu pracowników Centrum Rafinacji Informacji - spółki typu spin-off, będącej pierwszym podmiotem gospodarczym działającym na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale społecznym i jedynym zajmującym się komercjalizacją wiedzy z zakresu rafinacji dużych zasobów danych .

Program studiów: zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym. Mają one charakter praktyczny, spełniający oczekiwania świata nauki i biznesu. Kierunek łączy nauki humanistyczne, społeczne i ścisłe, przekazując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii. Kliknij i zobacz program studiów.

Moduły zajęć: zajęcia na kierunku prowadzone będą w trzech modułach: identyfikacji oraz gromadzenia źródeł informacji i ich klasyfikacji; przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych; ekonomii i statystyki. Kliknij i zobacz opis przedmiotów.

Silna strona studiów: walorem studiów jest przekazywana studentom wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie zagadnień informatycznych i ekonomicznych, a także identyfikacji źródeł, ich klasyfikacji i typologii oraz sposobów wyszukiwania, gromadzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi, w tym służących do monitoringu i automatycznego tworzenia archiwów treści pochodzących z mediów społecznościowych.

Współpraca: ścisła współpraca z instytucjami na co dzień zajmującymi się gromadzeniem, organizacją, przetwarzaniem i analizą dużych zasobów danych zapewnia możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach działających w obszarze IT, w tym także w ramach spółki „Centrum Rafinacji Informacji” działającej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW współpracuje z instytucjami i firmami działającymi w branży medialnej, finansowej, informatycznej i informacyjnej, które zadeklarowały chęć współpracy ze studentami i absolwentami kierunku: firma Heidelberg Polska Sp z o.o., Polska Agencja Prasowa SA, Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. , Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. , firma Aleph Polska.

Kryteria przyjęcia na studia: w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego. Przeprowadzony będzie w formie testu, wielokrotnego wyboru. Koncentrować się będzie na zagadnieniach: 1. społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo wiedzy. Sieciowe zasoby informacyjne 2. teoria informacji 3. bazy danych 4. komunikacja człowiek – komputer 5. typologia dokumentów 6. wyszukiwanie informacji naukowej w sieci 7. cyfrowa postać multimediów 8. Open Access, Open Source i Open Data 8. bezpieczeństwo teleinformatyczne 9. usługi i narzędzia Web 2.0 10. stan i uwarunkowania rozwoju internetu. 10. podstawy statystyki.