Dlaczego warto?

Dlaczego studia dziennikarskie?

microZajęcia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo mają profil praktyczny i przygotowują studentów do pracy w poszczególnych typach mediów (prasa, radio, telewizja, internet). Program studiów został skomponowany tak, by ułatwić absolwentom wejście na rynek pracy. Podczas wykładów studenci zdobywają użyteczną wiedzę teoretyczną na temat działania mediów i tworzenia przekazów medialnych, natomiast na kursach warsztatowych, prowadzonych przez wybitnych praktyków, poznają różnorodne gatunki i formy dziennikarskie.

Zajęcia odbywają się w odrestaurowanym budynku przy ulicy Bednarskiej oraz na kampusie głównym UW, w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny. W pracowniach komputerowych dostępne jest profesjonalne oprogramowanie potrzebne w codziennej pracy w mediach. Adepci sztuki komunikacji medialnej mają również do dyspozycji centrum multimedialne (studio telewizyjne i radiowe oraz pomieszczenia Akademickiego Radia Kampus), w którym można ćwiczyć praktyczne umiejętności dziennikarskie.

Dlaczego studia w obszarze informacji i bibliotekoznawstwa?

bookNa naszych oczach kształtuje się społeczeństwo informacyjne – dostęp do zasobów informacji i umiejętność jej wykorzystania w znacznej mierze decydują i będą decydować o pozycji, poziomie życia i odnoszeniu sukcesów w niemal każdej dziedzinie

Powszechne stało się poczucie prawa każdego człowieka do dostępu do informacji i konieczności organizowania tego dostępu w możliwie najszerszej skali. Ocenia się, że w krajach wysokorozwiniętych ponad połowa dorosłych mieszkańców zatrudniona jest we współczesnych świątyniach i pałacach Ery Informacyjnej: w instytucjach związanych z tworzeniem, organizacją, przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji. Bibliotekarze i specjaliści informacji należą do tego dynamicznie rozwijającego się zespołu zawodów, który coraz częściej określa się wspólnym mianem profesjonalistów w dziedzinie informacji.

Najważniejszą misją takich profesjonalistów jest dostarczanie informacji jak najszerszym grupom społecznym. Zadanie to jest realizowane za pomocą rozmaitych form działania, składających się na rozpoznanie potrzeb informacyjnych, tworzenie zasobów informacji, projektowanie i wykorzystywanie metod i narzędzi ich organizacji, opracowania i udostępniania w różnych typach środowiska informacyjnego: w bibliotekach, ośrodkach i działach informacji różnych instytucji i organizacji oraz w komputerowych sieciach informacyjnych. Od współczesnego profesjonalisty w dziedzinie informacji oczekuje się zatem złożonych specjalistycznych kwalifikacji oraz umiejętności dynamicznego przekształcania środowiska informacyjnego.