Programy studiów

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2021/2022

Architektura przestrzeni Informacyjnych

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Publikowanie współczesne

Zarządzanie Big Data

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2020/2021

Architektura przestrzeni Informacyjnych

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Publikowanie współczesne

Zarządzanie Big Data

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2019/2020

Architektura przestrzeni Informacyjnych

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Publikowanie współczesne

Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym

Zarządzanie Big Data

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2018/2019

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Architektura przestrzeni Informacyjnych

Publikowanie współczesne

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2017/2018

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2016/2017

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2015/2016

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2014/2015

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Logistyka mediów