O USOS

USOS, czyli Uniwersytecki System Obsługi Studiów, zaprojektowany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, to rozbudowana aplikacja przeznaczona do zarządzania tokiem studiów.

Serwisy internetowe przeznaczone dla Studentów WDIiB UW:

USOSWeb
Aplikacja umożliwiająca zarządzenie swoim tokiem studiów, edycją profilu kontaktowego, ale przede wszystkim przeznaczona do zapisywania się na zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i ogólnouniwersyteckie przewidziane programem studiów.

Rejestracja żetonowa
Aplikacja umożliwiająca zarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego, lektoraty oraz egzamin z języka obcego.

USOSownia
Portal użytkowników USOSa, na którym można znaleźć forum dyskusyjne, pomoc, materiały edukacyjne oraz przewodniki, czyli jednym słowem wszystko, co pomoże nauczyć się właściwie korzystać z systemu.

Archiwum Prac Dyplomowych
Baza prac dyplomowych składanych na Uniwersytecie Warszawskim.

Centralny System Uwierzytelniania
System umożliwiający zalogowanie się we wszystkich aplikacjach USOSa za pomocą jednego loginu i hasła. Loginem jest numer PESEL Studenta, hasłem w momencie przyjęcia na studia staje się dotychczasowe hasło do Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku zgubienia lub zapomnienia hasła należy zwrócić się do sekretariatu studiów.

Poczta studencka
Serwis poczty elektronicznej umożliwiający utworzenie i korzystanie każdemu Studentowi UW z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy Student UW powinien posiadać takie konto i wyłącznie za jego pomocą może kontaktować się z jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego.