Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego

Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
red. Stanisław Zawiśliński – prezes zarządu i dyrektor

Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego jest pomyślane jako interdyscyplinarny ośrodek badawczy i edukacyjny powołany w formie fundacji.

Koncepcja utworzenia Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego narodziła się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Uniwersytecie Warszawskim, zaraz po śmierci pisarza. Ryszard Kapuściński miał być gościem specjalnym, nie tylko odbierającym nagrodę naukową Wydziału im. Prof. Franciszka Ryszki, ale także otwierającym merytoryczną część konferencji esejem poświęconym etyce wielokulturowości. Niestety, choroba i pobyt w szpitalu Ryszarda Kapuścińskiego przekreśliły wcześniejsze ustalenia. Pisarza reprezentowała na konferencji jego żona Alicja Kapuścińska. W niecałe dwa tygodnie później Ryszard Kapuściński zmarł..

Zamysł utworzenia Fundacji jest odpowiedzią na potrzebę włączenia do refleksji naukowej i kształcenia akademickiego wypracowanej przez Ryszarda Kapuścińskiego filozofii i etyki postrzegania problemów społecznych i politycznych współczesnego świata i kontynuowania jego „szkoły reportażu” w kształceniu dziennikarzy. Ryszard Kapuściński przez wiele lat był obecny w kreowaniu warsztatu dziennikarskiego studentów Instytutu Dziennikarstwa, dzieląc zawsze swój cenny czas podczas krótkich pobytów w kraju z młodzieżą szkolną i studencką.

Centrum jest miejscem inicjowania interdyscyplinarnych, ponadregionalnych i międzynarodowych prac badawczych i rozwojowych, inicjowania programów edukacyjnych umożliwiających kształcenie pozaszkolne młodzieży szkół średnich z różnych regionów Polski, w tym m.in. przez organizowanie warsztatów dziennikarskich odwołujących się do wizji reportażu Ryszarda Kapuścińskiego i seminariów tematycznych poświęconych wielokulturowości, integracji społecznej, wydawanie czasopisma adresowanego do adeptów sztuki reportażu, organizowanie konkursów związanych z literaturą faktu.

Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego podejmuje działania zorientowane na realizację następujących celów:

  • propagowanie zasad i etyki zrównoważonego rozwoju społecznego we współczesnym świecie,
  • wspieranie dialogu międzykulturowego,
  • badanie i popularyzowanie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego,
  • propagowanie metod i standardów warsztatu dziennikarskiego Ryszarda Kapuścińskiego,
  • wspieranie antropologicznego modelu komunikacji społecznej.

Wymienione cele są realizowane za pomocą różnych form działania, m.in.: organizacja i prowadzenie warsztatów dziennikarskich propagujących „sztukę reportażu” Ryszarda Kapuścińskiego, prowadzenie badań i seminariów w ramach akademii międzykulturowej oraz forum zrównoważonego rozwoju, inicjowanie programów edukacyjnych, serii wydawniczych umożliwiających uzupełnienie edukacji szkolnej młodzieży m. in. w dziedzinie sztuki reportażu, fotografii, teatru faktu, inicjowanie debat publicznych i organizowanie konferencji, współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami (instytucjami), w których pracował, bądź został uhonorowany doktoratem Honoris Causa Ryszard Kapuściński.

Fundacja Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego jest niezależną, niedochodową organizacja pozarządową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000347519.