Aktywność naukowa pracowników

Grant w programie „Nauka dla Społeczeństwa”

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki projekt naukowy prof. dr. hab. Janusza W. Adamowskiego i prof. dr. hab. Dariusza Kuźminy pt. „Digitalizacja dziedzictwa narodowego, zachowanego w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu” otrzymał środki finansowe w wysokości 1.100.000 zł w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”.
Program „Nauka dla społeczeństwa” został ogłoszony w lipcu 2021 r. Jego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego w realizacji projektów ukierunkowanych na budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.
Gratulujemy!!!

Pozytywna decyzja NCBR

23 czerwca 2021 r. Spółka Centrum Rafinacji Informacji Spin-Off Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała pozytywną decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie przyznania środków finansowych na realizację projektu pt. Identyfikacja, KOlekcjonowanie i oceNA nieprzyjaznych operacji dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni, prowadzonych w oparciu o narzędzia teleinformatyczne (IKONA) złożonego w ramach IV konkursu Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych CyberSecIdent, Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość.

Ogólna wartość projektu: 8.230.856 PLN
Dofinansowanie NCBR:   6.605.669 PLN

Kierownicy projektu: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, prof. ucz. dr hab. inż. Wiesław Cetera.
Gratulujemy!

Grant Horizon 2020 na WDIB!

Badacze z Katedry Systemów Medialnych WDIB wezmą udział w projekcie badawczym, który otrzymał finansowanie ze środków Unii Europejskiej w programie Horizon 2020. Projekt pt. “Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape” będzie realizowany we współpracy z ośrodkami z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Węgier i Włoch.

Pomysłodawcą i koordynatorem badania jest prof. Halliki Harro-Loit z Uniwersytetu w Tartu, Estonia. Zespołem z Polski pokieruje prof. Michał Głowacki.

Serdecznie gratulujemy.

Wizyta pracowników Katedry Technologii Informacyjnych Mediów na Uniwersytecie w Tarnopolu

W dniach 13-17 maja 2019 roku, pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych Mediów - dr hab. inż. Wiesław Cetera, dr Krzysztof Kowalik, dr Agata Opolska-Bielańska uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW i Wydział Dziennikarstwa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina). Tematem spotkania były „AKTUALNE TRENDY ROZWOJU. MEDIA I MEDIA REGIONALNE”. Przedstawiciele Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentowali referaty dotyczące: rafinacji informacji w monitorowaniu trendów technologicznych, roli mediów społecznościowych w komunikacji polskich samorządów lokalnych oraz społecznej odpowiedzialności ukraińskich przedsiębiorstw medialnych w opinii młodych Ukraińców. Aktywny udział w Konferencji był kolejnym krokiem we współpracy WDIiB UW i Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu w Tarnopolu, a także kontynuacją stażu naukowego pracowników Katedry TIM. Efektem dotychczasowych kontaktów są już dwie wspólnie organizowane konferencje naukowe. Latem planowane jest uczestnictwo studentów z Tarnopola w organizowanej przez Katedrę TIM Szkole Letniej Big Data oraz realizacja projektów w ramach problematyki Big Data.

Badacze katedry TIM odwiedzili również Wydział Dziennikarstwa Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Shevchenki w Kijowie.

„Nowoczesne trendy w rozwoju przemysłu medialnego i mediów regionalnych” - konferencja z przedstawicielami WDIB UW

Przedstawiciele Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Technologii Informacyjnych Mediów - dr hab. inż. Wiesław Cetera, dr Krzysztof Kowalik oraz dr Agata Opolska – Bielańska wezmą udział w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu im. Wołodymyra Hnatiuka w dniach 10-13 maja 2019 r. którego Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW jest współorganizatorem. Konferencja poświęcona będzie tematyce: „Nowoczesne trendy w rozwoju przemysłu medialnego i mediów regionalnych”. Celem spotkania jest wymiana myśli i spostrzeżeń dotyczących mediów, a także kontynuacja stażu naukowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Програма.pdf)Програма.pdf117 kB

Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, dr hab. Piotr Tafiłowski i dr Zuza Wiorogórska otrzymali Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2018 w kategorii podręczniki akademickie

Miło nam poinformować, że nasi wykładowcy prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, dr hab. Piotr Tafiłowski i dr Zuza Wiorogórska otrzymali Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2018 w kategorii podręczniki akademickie za książkę Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne (Warszawa, Wydaw. SBP, 2018).

O książce więcej pod adresem: https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/nauka-i-badania/aktywnosc-naukowa-pracownikow/ksiazki-i-inne-publikacje-naukowe/1636-nauka-o-informacji-w-okresie-zmian-innowacyjne-uslugi-informacyjne-pod-redakcja-barbary-sosinskiej-kalaty-piotra-tafilowskiego-i-zuzanny-wiorogorskiej .

Link do informacji na portalu SBP: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21321&prev=260

Wręczenie nagród odbędzie się podczas Warszawskich Targów Książki, w piątek 24 maja 2019 roku o godz. 16.00 w Sali Amsterdam.

Granty w konkursie DUN

Uprzejmie informujemy, że Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW uzyskał 2 granty w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego DUN (Działalność Upowszechniająca Naukę):

1) w kategorii działalność wydawnicza wniosek czasopisma „„Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” – Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji; Stworzenie anglojęzycznej wersji wydawniczej publikacji; Digitalizacja tomów archiwalnych rocznika w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez Internet oraz wdrożenie i utrzymanie cyfrowej platformy redakcyjnej” (kierownik dr Dorota Pietrzkiewicz) uzyskał dofinansowanie w kwocie 149.501 PLN;

2) w kategorii upowszechnianie wniosek „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego” (kierownicy: prof. dr hab. Janusz W. Adamowski i prof. dr hab. Dariusz Kuźmina) uzyskał dofinansowanie w wysokości 996.000 PLN

Gratulujemy!

Dziekan WDIB UW, prof. dr hab. Janusz Adamowski z wizytą w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego w Rzymie.

Dziekan WDIB UW, prof. dr hab. Janusz Adamowski w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego w Rzymie. 

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii będzie realizował zadanie digitalizacji materiałów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Materiał zdigitalizowany zostanie zamieszczony w Wirtualnym Muzeum Polonii i Polonijnej Bibliotece Cyfrowej. Działanie to jest realizowane jako ministerialny projekt upowszechniania nauki.

 

Stypendia w USA dla doktorantów i wykładowców - Fulbright Awards

Szanowni Państwo,

na prośbę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przekazuję informacje o kolejnej edycji programu stypendialnego dla studentów i naukowców na rok akademicki 2020-2021. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące dostępnych grantów. W razie pytań prosimy o kontakt z Komisją Fulbrighta.

Fulbright Junior Research Award

Dla kogo: doktorantów polskich uczelni lub instytucji badawczych

Cel: stypendium badawcze, zebranie materiałów do doktoratu

Czas pobytu: od 6 do 9 miesięcy

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin przesyłania zgłoszeń: do 10 czerwca 2019

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

Fulbright Senior Award

Dla kogo: pracowników naukowych polskich uczelni/instytucji, posiadających co najmniej tytuł doktora

Cel: stypendium badawcze lub badawczo-dydaktyczne

Czas pobytu: od 3 do 9 miesięcy

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin przesyłania zgłoszeń: do 10 czerwca 2019

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/senior-award/

Granty realizowane na WDIB UW - Prof. Dariusz Kuźmina otrzymał grant na prace w Fondation Archivum Helveto-Polonicum (Fryburg, Szwajcaria)

W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Dariusz Kuźmina otrzymał (jako koordynator) grant przeznaczony na porządkowanie, kwerendę oraz digitalizację materiałów archiwalnych w Fondation Archivum Helveto-Polonicum (Fryburg, Szwajcaria). 
Projekt będą realizowali studenci i doktoranci naszego Wydziału.