Wyróżnienia, nagrody, stypendia

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW po raz kolejny zwyciężył w Rankingu Kierunków Studiów

Z ogromną dumą i radością informujemy, że Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW po raz kolejny zwyciężył w Rankingu Kierunków Studiów w grupie kierunków dziennikarstwo i komunikacja, przygotowanym w ramach jubileuszowego – 20. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019. Nagrodę tę Wydział odbiera rokrocznie od 2014 roku. Jesteśmy także częścią najlepszej uczelni w Polsce! Uniwersytet Warszawski po raz kolejny okazał się nieprześcigniony!

Nasz Wydział przewyższył w notowaniach m.in. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (II miejsce), czy Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (III miejsce).
Kryteriami w konkursie są prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał dydaktyczny i akademicki, efektywność naukowa oraz umiędzynarodowienie.

Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 12 czerwca, nagrodę odebrał Dziekan naszego Wydziału, prof. dr hab. Janusz Adamowski.

Wykładowczyni WDIB UW, dr Izabela Bogdanowicz-Piesik, laureatką w XIV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy!

Dr Izabela Bogdanowicz-Piesik uzyskała wyróżnienie w XIV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronione w 2016r. za rozprawę doktorską „Wpływ kodeksów etyki na wzorce komunikowania się jednostek samorządu terytorialnego z mediami”.

Organizatorem konkursu są Wolters Kluwer SA i redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny”.

W tej edycji przyjmowane były prace prawnicze, a ponadto prace z innych dyscyplin, zwłaszcza ekonomii i finansów, socjologii i politologii, historii oraz nauki o administracji publicznej i zarządzania.

Jednym z warunków dopuszczenia pracy do konkursu było dołączenie dokumentacji poświadczającej wysoki poziom pracy. Zgłoszenie rozprawy doktorskiej dr Izabeli Bogdanowicz zawierało recenzje z przewodu doktorskiego (prof. dr hab. Teresy Sasińskiej-Klas z UJ oraz prof. dr hab. Grażyny Ulickiej z UW) oraz uchwałę Rady Wydziału o uhonorowaniu rozprawy wyróżnieniem.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Załączniki:
Pobierz plik (DOC(5).PDF)DOC(5).PDF170 kB

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW zwyciężył w Rankingu Kierunków Studiów w grupie kierunków dziennikarstwo i komunikacja, przygotowanym w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017!

Z ogromną radością informujemy, że Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW zwyciężył w Rankingu Kierunków Studiów w grupie kierunków dziennikarstwo i komunikacja, przygotowanym w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017 (pierwsze miejsca zestawienia w latach 2014-2017)!

Nasz Wydział przewyższył w notowaniach m.in. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (II miejsce) i Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (III miejsce).
Kryteriami w konkursie były: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał dydaktyczny i akademicki, efektywność naukowa oraz innowacyjność.

Zachęcamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z rozdania nagród.

Dr hab. Alicja Jaskiernia, prof. UW, laureatką nagrody im. dr. Pawła Stępki!

W poniedziałek, 5 czerwca, odbyło się uroczyste wręczenie nagród im. dr. Pawła Stępki organizowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Laureatką szóstej edycji Konkursu na najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych została dr hab. Alicja Jaskiernia, prof. UW, nagrodzona za publikację „Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej”.

Ideą Nagrody im. dr. Pawła Stępki przyznawanej od 2011 roku jest promowanie wartościowych prac i ich autorów podejmujących w interesujący sposób tematykę mediów elektronicznych, a także wyróżnianie zasługujących na to wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny mediów elektronicznych.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!

Wyróżnienia naszych publikacji na Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017

Książka pt. "Aplikacje mobilne nie tylko w w bibliotece" (Wydawnictwo SBP), której współautorem jest dr Grzegorz Gmiterek pracownik Naszego Wydziału, otrzymała wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017.

W ramach tego samego Konkursu, wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych otrzymała książka pt. "Nauka o informacji" (Wydawnictwo SBP) pod red. prof. dr. hab. Wiesława Babika. Praca ta zawiera rozdziały przygotowane przez pracowników Naszego Wydziału: prof. dr hab. Jadwigę Woźniak - Kasperek, prof. dr hab. Barbarę Sosińską - Kalatę, dr. Marcina Roszkowskiego oraz dr. Grzegorza Gmiterka.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Link do informacji o Konkursie: http://www.muratorexpo.pl/targi/academia/konkurs-academia/

Dr Katarzyna Seroka (Katedra Ksiązki i Historii Mediów) stypendystką Fondation de France, le Fonds Karol Sienkiewicz!

Dr Katarzyna Seroka (Katedra Ksiązki i Historii Mediów) stypendystką Fondation de France, le Fonds Karol Sienkiewicz! Jest to stypendium badawcze wspierające polskich historyków i uczonych polskiego pochodzenia prowadzących badania we Francji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Prof. dr hab. Wiesław Władyka i Mariusz Janicki zostali finalistami prestiżowej Nagrody im. Dariusza Fikusa 2016

Prof. dr hab. Wiesław Władyka i Mariusz Janicki zostali finalistami prestiżowej Nagrody im. Dariusza Fikusa 2016 (za cykl tekstów publicystycznych w tygodniku "Polityka"). Laureatkami zostały red. Iwona Szpala i red Małgorzata Zubik z "Gazety Wyborczej". Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

http://nagrodafikusa.pl/

Medale Jubileuszowe UW dla grupy pracowników WDIB UW

Jest nami bardzo miło poinformować, że grupa pracowników naszego Wydziału otrzymała wyjątkowe wyróżnienie: Medal Jubileuszowy UW. W tym gronie znaleźli się:
prof. dr hab. Janusz Adamowski (Dziekan WDIB UW), prof. UW dr hab. Anna Kamler (Prodziekan WDIB UW), prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, prof. dr hab. Elżbieta Zybert, prof. UW dr hab. Jacek Puchalski, prof. UW dr hab. Wiesław Sonczyk, mgr inż. Adam Grabowski (Dyrektor administracji WDIB UW) i mgr Anna Zapolska. Serdecznie Państwu gratulujemy!