Prelekcje na konferencjach

Kierownik LBM UW, Tomasz Gackowski bierze udział w konferencji IAMCR

Tomasz Gackowski bierze udział w tegorocznej, międzynarodowej konferencji IAMCR (The International Association for Media and Communication Research) w Madrycie. Głównym tematem konferencji IAMCR 2019 jest komunikacja, technologia i ludzka godność.

Prof. Tomasz Gackowski w pierwszym dniu konferencji przedstawił referat zatytułowany: "Trump Metaphorized. Metaphors of 45th president of the United States in the Polish press at the beginning of his presidency" w sekcji poświęconej Politcal Communication Research.

Konferencja IAMCR 2019 koncentruje się wokół roli komunikacji w wypełnianiu Preambuły Deklaracji Paryskiej (ONZ, 1948), która stwierdza, że "uznanie nieodłącznej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie". Podczas konferencji zostanie przeanalizowany wpływ najnowszych technologii komunikacyjnych na kulturę, prawa człowieka i kwestie społeczne w kontekście tzw. ery postprawdy. Wśród akademików i badaczy z całego świata znaleźli się tacy profesorowie jak: Nick Couldry i Sonia Livingstone z LSE, Mark Deuze i Claes de Vreese z University of Amsterdam, Gerard Goggin z Univeristy of Sydney czy Caja Thimm z Univeristy of Bonn.

Konferencja IAMCR 2019 trwa od 7 lipca do 11 lipca 2019 roku.

W dniach 24-25.06.2019 odbyło się II Forum Wizja Rozwoju

W dniach 24-25.06.2019 odbyło się II Forum Wizja Rozwoju, największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Na Forum zaprezentowano to, co jest najlepsze w polskiej gospodarce oraz przedstawiono perspektywę rozwoju najnowszych technologii, wykorzystywanych przez rodzime firmy. Celem wydarzenia było zebranie wybitnych ekspertów z poszczególnych dziedzin reprezentujących świat nauki i biznesu. W budynkach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni dyskutowano w dziewięciu blokach tematycznych: Energetyka, Bezpieczeństwo Kraju – Rozwój Gospodarczy, Technologie Przyszłości, Finanse w Gospodarce, CSR w Gospodarce, Badania i Rozwój, Inwestycje, Programy Społeczne i Srebrna Gospodarka. Udział w spotkaniach wzięli przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz polityki. Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowała dr Agata Opolska-Bielańska moderując panel na temat: W jaki sposób społeczna odpowiedzialność biznesu realizowana jest poprzez partycypację pracowników na gruncie polskim.
W ramach dwudniowego wydarzenia organizatorzy zaplanowali łącznie 100 debat upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości z udziałem aż pięciuset ekspertów. Przedsięwzięcie odbywało się pod honorowym patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego.

III Konferencja Naukowa - Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii

W dniu 14.06. 2019r. odbyła się III Konferencja Naukowa - Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii. Organizatorem cyklicznej konferencji była Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem konferencji była prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu CSR, ze wskazaniem dalszych inspiracji badawczych, a także wymiana myśli i spostrzeżeń na temat aktualnych prądów badawczych i działalności CSR w świecie nauki i biznesu. Konferencja ze względu na swój unikatowy charakter i aktualną tematykę skupia prelegentów z kraju i ze świata. Środowisko mediów prezentowała dr Agata Opolska-Bielańska, która w swoich rozważaniach skupiła się na analizie trendów tytułowego zagadnienia na podstawie wyszukiwarek i baz danych oraz Big Data. Pokłosiem konferencji są publikacje w punktowanych czasopismach naukowych.

Wystąpienie prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert (Education of librarians in Poland. Dilemmas and challenges)

01Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert wystąpiła z prelekcją pt.  Education of librarians in Poland. Dilemmas and challenges na konferencji organizowanej przez Association of Hungarian Librarians: Professional skills and competencies of librarians: challenge and solution again, Budapeszt 14.03.2018

Program konferencji (kliknij by otworzyć).

01.12 - 02.12.2016 - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Współczesny polski system medialny" - "Czasopiśmiennictwo"

Konferencję organizował Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Gajlewicz–Korab Katarzyna, dr - Konflikty celebrytów w polskiej prasie typu „people” jako
  przykład brutalizacji przekazu
 2. Jupowicz - Ginalska Anna, dr - Okładki współczesnych magazynów - zadania i nowe możliwości
 3. Przybysz Łukasz dr, - Stygmatyzacja medialna public relations: analiza wybranych czasopism
  opinii
 4. Łoszewska–Ołowska Maria dr, - Okładka czasopisma a niebezpieczeństwo naruszenia prawa – analiza na podstawie wybranych spraw sądowych (Uniwersytet Warszawski)

"Kultura książki w humanistyce współczesnej" - liczna reprezentacja wykładowców i władz WDIB

Liczna grupa wykładowców WDIB UW, w tym Prodziekani - prof. A. Kamler i prof. D. Kuźmina) wzięła udział w Konferencji "Kultura książki w humanistyce współczesnej" zorganizowanej z okazji 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

23.11 - 24.11.2016 - Kultura książki w humanistyce współczesnej

Konferencję organizowała Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Chamera Nowak Agnieszka, dr - Biblioteki i bibliotekarze partyjni na Mazowszu w latach 1945 0 1954, świetle źródeł
 2. Kamler Anna dr hab. prof. UW - <Bez referatu>
 3. Kisilowska Małgorzata, dr hab. - Czytelnictwo współczesne intuicje czytelników pytania badaczy
 4. Kuźmina Dariusz, prof. dr hab. - <Bez referatu>
 5. Ochmański Mikolaj, dr - Memy internetowe. Obraz książki i biblioteki w oczach internautów jako przykład obecności książki i biblioteki w cyberprzestrzeni
 6. Przastek Samokowa Maria , dr - Niekanoniczne typologie czyli czytelnicy sami o sobie
 7. Święćkowska Teresa, dr - Szlachecka czy kupiecka Postrzeganie książki i autora w Polsce XIX w.

17.11 -18.11.2016 - VII Ogólnopolska Konferencja Metodologicznej Medioznawców - Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu

VIIOKMM"Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu" - pod takim tytułem w dniach 17-18 listopada 2016 odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców. Coroczne, dwudniowe spotkanie polskich medioznawców otworzył prof. dr hab. Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Czytaj więcej...

17.11 - 18.11.2016 - Polacy w Rosji. XI konferencja Międzynarodowa

Konferencję organizował Państwowy Uniwersytet Kubański w Krasnodarze (Rosja) oraz Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jedność".

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Jabłonowski Marek, prof. dr hab. - Polacy w Turkmeńskiej SRR w okresie drugiej wojny światowej
 2. Kamler Anna dr hab. prof. UW - Rufin Piotrowski – autor wspomnień o ucieczce z Syberii
 3. Kuźmina Dariusz, prof. dr hab. - Polscy katolicy w Rosji
 4. Puchalski Jacek, dr hab. prof. UW - Zbiory polskie i polonika w bibliotekach krajów byłego ZSRR w świetle informatora „Współczesne księgozbiory polskie za granica . T.II Polonika w zbiorach obcych

15.11 - 16.11.2016 - Open Eyes Economy Smmit

Konferencję organizowała Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Jasiewicz Justyna, dr - <Bez referatu>