DSM

DOTACJA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW - to dotacja celowa na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2015 poz. 1443, § 2 pkt. 2).


Regulamin podziału środków (zarządzenie nr 2/2018 z dn. 30 stycznia 2018 r.) [link]
- Wniosek o przyznanie środków finansowych [.doc] [link]
- Raport roczny z wykorzystania środków [.doc] [link]


Regulamin podziału środków (zarządzenie nr 5/2017 z dn. 11 maja 2017 r. - archiwalne) [link]