Wykaz konferencji

ROK 2020

13 stycznia 2020 r. odbyła się sesja naukowa projektu "Jak ochronić królestwo przy pomocy tybetańskich manuskryptów: Analiza kodykologiczna i historyczna królewskiej kolekcji Drangsong z Mustangu w Nepalu (Akronim DRONG)". Kierownik projektu – dr hab. Agnieszka Helman-Ważny [program].

19-20 listopada 2020 r. - XI Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców „Wirtualne: światy, społeczeństwa, tożsamości” (organizator: Laboratorium Badań Medioznawczych; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) [program]

ROK 2019

25–26 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie odbył się XIX Kongres Profesjonalistów Public Relations 2019 pt. Social media, influencerzy i zabezpieczenie kryzysowe (organizatorzy: NewsLine.pl, Ideo; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) [program].

13–14 maja 2019 r. – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Rewolucja cyfrowa – dziś i jutro. Infrastruktura, usługi, użytkownicy z cyklu „Nauka o informacji w okresie zmian” (organizatorzy: Katedra Informatologii Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie oraz International Society for Knowledge Organization (ISKO)) [program].

Czytaj więcej...

ROK 2018

15 lutego 2018 r. - Konferencja Naukowa pt. Polskie dziedzictwo filmowe (organizatorzy: Narodowy Instytut Audiowizualny; Uniwersytet SWPS; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego) [program].

20 marca 2018 r. w Krakowie odbyła się konferencja pt. W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach (organizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, Międzynarodowy Instytut Badań nad Reportażem) [program].

Czytaj więcej...

ROK 2017

15 lutego 2017 r. – konferencja pt. Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym (organizatorzy: Narodowy Instytut Audiowizualny; Uniwersytet SWPS; WDIB) [program].

24 marca 2017 r. – VII Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. Pluralizm mediów, pluralizm w mediach [program].

Czytaj więcej...

ROK 2016

28 września 2016 r. – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań (organizatorzy: Katedra Prawa Mediów WDIB; Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL) [program].

19 października 2016 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego (organizatorzy: Narodowy Instytut Audiowizualny; Katedra Prawa Mediów WDIB; Akademia Sztuki Wojennej) [program].

Czytaj więcej...