Obszary badawcze

Wśród obszarów badawczych WDIiB UW należy wskazać takie zagadnienia jak:

 • analiza obiegu informacji z wykorzystaniem mediów, w skali od mikro (indywidualne wykorzystanie mediów) i makro (międzynarodowej);
 • analiza relacji między świadomością odbiorców przekazów medialnych, treścią przekazów i zamierzeniami nadawców tych przekazów (z uwzględnieniem czynników psychologicznych, ekonomicznych i ideologicznych);
 • badania nad korzystaniem z mediów w zmieniającym się społeczeństwie i środowisku medialnym;
 • badanie prawnych, ekonomicznych i politycznych uwarunkowań funkcjonowania mediów;
 • opis specyfiki organizacyjnej instytucji medialnych;
 • stworzenie narzędzi umożliwiających szacowanie i prognozowanie wpływu mediów na świadomość odbiorców i opinię publiczną;
 • budowa modeli funkcjonowania systemów medialnych;
 • budowa efektywnych modeli działania mediów jako organizacji;
 • udostępnienie narzędzi do analizy przekazów medialnych jako wiarygodnych źródeł historycznych;
 • opis historii i uwarunkowań historycznych rozwoju mediów;
 • badanie oferty programowej specyficznej dla każdego środka przekazu i ich porównywanie – analiza konwergencji mediów;
 • badanie języka mediów;
 • architektura informacji, usability, projektowanie i ocena serwisów www;
 • archiwa cyfrowe, biblioteki cyfrowe, repozytoria cyfrowe;
 • analiza domen wiedzy;
 • badania użytkowników informacji;
 • bibliologia, społeczna funkcja książki, dostępność książek wycofanych z kolekcji bibliotecznych;
 • badania ilościowe w zakresie wykorzystania informacji;
 • bibliotekoznawstwo: marketing biblioteczny, e-booki; ochrona zbiorów bibliotecznych;
 • biblioterapia;
 • dokumentacja archiwalna;
 • ekonomia informacji; e-gospodarka;
 • etyka informacyjna;
 • humanistyka cyfrowa;
 • komunikacja człowieka z maszyną; teoria HCI;
 • komunikacja naukowa;
 • nauka o informacji: teoria, podstawowe kategorie badawcze (dokument, wiedza, informacja);
 • organizacja wiedzy;
 • technologia informacyjna;
 • usługi informacyjne: serwisy Q&A, społeczne serwisy przekładów, wirtualna rzeczywistość;
 • zarządzanie informacją i wiedzą: komunikacja w biznesie;
 • źródła informacji: wiarygodność informacji.