Przewody doktorskie - streszczenia i recenzje

mgr Anna Woźniak-Kot

Praca doktorska:Tematyka religijna w publicystyce telewizyjnej na przykładzie cyklu „Między ziemią a niebem” Redakcji Audycji Katolickich Telewizji Polskiej

Promotor: ks. dr hab. Józef Kloch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Recenzent: prof. ucz. dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Recenzent: dr hab. Robert Szwed (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)

mgr Anita Ceglińska

Praca doktorska: Budowa systemu odpowiedzialności mediów w Szwecji z perspektywy zaangażowania użytkowników

Promotor: prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: prof. ucz. dr hab. Agnieszka Stępińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Recenzent: prof. ucz. dr hab. Agnieszka Szymańska (Uniwerystet Jagielloński w Krakowie)

mgr Olimpia Górska-Żukowska

Praca doktorska: Rola dziennikarza telewizji regionalnej w okresie PRL, transformacji i współcześnie         (na przykładzie Kroniki TVP Kraków)

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Recenzent: prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, profesor emeritus (Uniwersytet Wrocławski)

mgr Katarzyna Kopeć-Ziemczyk

Praca doktorska: Polaryzacja mediów w Polsce. Analiza zawartości „Wiadomości” TVP i "Faktów" TVN    w okresie kampanii samorządowej w 2018 roku

Promotor: dr hab. Michał Głowacki, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski)
Recenzent: dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak (Uniwerystet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

mgr Anna Kamińska

Praca doktorska: Cyfrowa humanistyka - koncepcja, kierunki i stan rozwoju oraz powiązania z informatologią
Promotor: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski)
Promotor pomocniczy: dr Marcin Roszkowski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: prof. dr hab. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Recenzent: dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

mgr Ita Głowacka

Praca doktorska: Prasa polonijna w Niemczech w latach 2004–2016
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Promotor pomocniczy: dr Renata Rozbicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Sakson (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

mgr Przemysław Ciszek

Praca doktorska: Polskie media o grach wideo w latach 1990-2018. Analiza wybranych przypadków
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Recenzent: dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie).

mgr Martyna Siudak

Praca doktorska: Twitter w transformacji polskiego systemu komunikowania politycznego
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Promotor pomocniczy: dr Miłosz Babecki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Recenzent: prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

mgr Michalina Guzikowska

Praca doktorska: Przekazy medialne Państwa Islamskiego kierowane do muzułmanów w świecie zachodnim. Analiza wybranych czasopism anglojęzycznych
Promotor: prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Recenzent: dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

mgr Krystian Majchrzak

Praca doktorska: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw sektora bankowego
Promotor: prof. ucz. dr hab. Dariusz Tworzydło (Uniwersytet Warszawski)
Promotor pomocniczy: dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik (Politechnika Śląska)
Recenzent: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)