Skład

Skład Rady dydaktycznej w kadencji 2021-2025 dla Dziennikarstwo i medioznawstwo, Logistyka i administrwanie w mediach, Zarządzanie Big Data

 •  Przewodniczący - dr Łukasz Szurmiński
 •  Wiceprzewodniczący - dr hab. Joanna Szylko-Kwas

Członkowie - przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 • dr hab Jagoda Bloch
 • dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab
 • dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska
 • dr hab. Krzysztof Kowalik
 • dr hab. Agata Opolska-Bielańska
 • dr Łukasz Przybysz

Członkowie - przedstawiciele doktorantów:

 • mgr Anna Bielecka

Członkowie - przedstawiciele studentów:

 • Maria Lipińska
 • Justyna Grzybowska
 • Oliwia Świątek
 • Samuel Gańko