Studenci

Wyniki kolokwium z Języka wypowiedzi dziennikarskiej z dr doc. G. Majkowską

390509 - ndst

385097 -ndst

390291 - ndst

390769 dost

309636 dost

390683 dost

390385 dost

390418 dost

390617 dost

390668 dost+

390629 dost+

390407 dost+

372340 dost+

390825 dobry-

3900268 dobry-

390626 dobry-

390394 dobry-

390503 dobry-

390546 dobry-

390363 dobry-

390292 dobry-

390276 dobry-

390761 dobry

387378 dobry

390405 dobry

390684 dobry

390704 dobry

390823 dobry

390278 dobry

390409 dobry

390364 dobry

390387 dobry+

390275 dobry+

390411 dobry+

390598 dobry+

390677 dobry+

359264 dobry+

390404 dobry+

390416 dobry+

390286 bardzo dobry

390654 bardzo dobry

390686 bardzo dobry

390280 bardzo dobry

390353 bardzo dobry

390266 bardzo dobry!

Osoby, które nie pisały kolokwium oraz te, które otrzymały ocenę niedostateczną, zapraszam 14 września o godz. 9.00.

FIFA 18 pod lupą LBM UW!

Członkowie zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW wzięli udział w ważnym wydarzeniu: połączonych konferencjach 6th Polish Eyetracking Conference & 2nd Earli SIG 27 Conference. Dr hab. Tomasz Gackowski i dr Karolina Brylska podczas prezentacji - w roli keynote speakers - przedstawili wyniki badań biometrycznych dotyczących osób grających w FIFA 18.

W projekcie realizowanym w LBM UW badacze analizują, w jaki sposób osoby grające w gry video (w tym przypadku FIFA 18) reagują na ten typ bodźca na poziomie fizjologicznym. Analizie podlegają reakcje graczy zarejestrowane podczas kluczowych momentów meczu (np. gol, cieszynka, rzut rożny, rzut karny, czerwona kartka itp.), które decydują o jego przebiegu, dynamice i – wedle hipotezy – także zaangażowaniu graczy. Podczas eksperymentu integrowane są aż cztery pomiary behawioralne i biometryczne: okulografia (analiza ruchu gałek ocznych), facetracking (analiza prawdopodobnie przeżywanych emocji odczytywanych na podstawie mikroekspresji twarzy), GSR (analiza reakcji skórno-galwanicznej) oraz EKG (analiza elektrycznej czynności mięśnia sercowego). Dzięki oprogramowaniu iMotions wszystkie pomiary są integrowane na jednej osi czasu.

Dotychczas przeprowadzone pomiary i analiza wyników pokazały, że można zróżnicować graczy wedle przynależności do grupy wiekowej (nastolatek, student, dorosły) oraz wyniku osiągniętego w meczu (zwycięzca, przegrany). Osoby przynależące do tych grup reagują w sposób do pewnego stopnia schematyczny, a różnice w reakcjach fizjologicznych pomiędzy tymi grupami są w znacznej mierze nieprzypadkowe

Projekt LBM UW wpisuje się w podejmowane coraz częściej w naukach społecznych badania nad interakcją człowieka z nowymi technologiami, wśród których gry zajmują szczególne miejsce. Powody zaangażowania graczy w podejmowanie rozgrywek, istota zjawiska immersji i wynikającej z niego pewnej izolacji człowieka stanowią interesujące wyzwanie analityczne.

Szczegółowe założenia projektu zostały opisane w poniższym abstrakcie, natomiast całe wystąpienie można obejrzeć w zamieszczonym niżej filmie.

FIFA 18 players – how do they feel and what do they see? Eyetracking, GSR/EDA, ECG, and facetracking – research reconnaissance

Video games have become popular immersive entertainment and what is more it has also been a dynamically growing business sector, likewise e-sport. Testing players engagement in a game has become an important and interesting challenge for social sciences researchers. In our experiment, we checked the physiological reactions of FIFA players during a game, especially the key parts of it.

The presentation will concern the study conducted on a group of around 60 non-professional players - men in three age groups: teenagers (14-15 y.o.), young adults (21-22 y.o.) and adults (34-35 y.o.). While respondents were playing FIFA 18 gameplay, their reactions were simultaneously measured by eyetracking, GSR, ECG and facetracking devices (all measures integrated within the iMotions’ environment). The games were held in the tournament formula which was supposed to intensify respondents’ engagement. In the study, we analyzed eye movements of the respondents, their facial expressions indicating the potentially experienced emotions, their heart rate, and galvanic skin response - all the metrics and data were gathered in the same software environment (iMotions) on the same timeline. In the course of the data analysis, special events of the match (e.g. scoring a goal, losing a goal, penalty kick, one-to-one situation with a goalkeeper, scoring in the final minutes of the game, etc.) were determined and marked on the recordings. Furthermore, the AOIs as the particularly important parts of the frames were drawn. The players presented a similar level of skills - they were non-professional players (the research team's intentional choice is to compare – in next step – these results with professional players’ measurements).

In the course of the biometric research project, which is still ongoing, researchers will seek answers to the following questions: can we determine the model reactions of non-professional players to specific situations happening during the game? Do certain elements of the game arouse greater engagement of players than other events? Is it possible to create players’ profiles by the way they look on the screen or engage in the specific moments of the game? Finally - what kind of biometric differences can we distinct comparing professional and non-professional FIFA players (which is probably the most interesting for the e-sport business)? In the conference presentation, we will discuss first part of the results of this complex research project.

Dyżury w sesji letniej, dr Izabela Bogdanowicz + drugi termin z "Kształtowanie wizerunku osoby" i TiT PR

Dyżury w sesji letniej, dr Izabela Bogdanowicz (CIUW, p. 308):
 
1) czwartek 28 czerwca, 18.00;
2) piątek, 29 czerwca, 09.00.  
 
Proszę o mail z datą wybranego dyżuru oraz określeniem statusu (rok studiów, kierunek, przedmiot) i problemu.
 
Monograf "Kształtowanie wizerunku osoby" oraz TiT PR (wykład) z dr Izabelą Bogdanowicz, 
 
2. termin: czwartek 28 czerwca, 17.00 (CIUW, p. 308).

II Konferencja Naukowa poświęcona Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

W dniach 15-16 czerwca 2018 roku w Szczecinie, odbyła się II Konferencja Naukowa poświęcona Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Tematyka spotkania oscylowała wokół hasła „Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii”. Organizatorami była Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Szczecińskiego. A udział w niej wzięła Wykładowczyni WDIB dr Agata Opolska-Bielańska.

Celem spotkania była:

- prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego Konferencji, wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych;

- wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych i działalności Katedr zajmujących się zagadnieniami z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu;

- integracja środowiska naukowców zainteresowanych problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu.

Konferencja odbyła się pod patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Dominka Rozkrut, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Prezesa Miasta Szczecin, Uniwersytetu Szczecińskiego.

Książka 4.0 – Przyszłość i perspektywy

W dniach 15.06-17.06. 2018 odbył się w Opolu trzeci Festiwal Książki. Wydarzeniem towarzyszącym była konferencja organizowana przez drukarnię Opolgraf nt. „Książka 4.0 – Przyszłość i perspektywy”. WDIB reprezentował dr hab. inż. Wiesław Cetera, który przedstawił uczestnikom Konferencji rozwój mediów elektronicznych i wynikające z tego procesu czynniki wpływające na rozwój książki w tym również czynniki determinujące rozwój sektora poligraficznego.

Festiwal ksiązki 2

Zdjęcia: Świat Druku, Magdalena Korczyńska

Promocja książki "Pustynia kulturalna? Siedem szkiców o działaniu na Grochowie", 21.06

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na promocję książki

Karoliny J. Dudek i Sławomira Sikory
Pustynia kulturalna? Siedem szkiców o działaniu na Grochowie
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018

„Pustynia kulturalna” to tytuł przewrotny, bo – jak przekonują autorzy – Grochów tętni życiem. Co badali i o czym piszą? Opowiedzą w rozmowie z Cezarym Polakiem.

czwartek 21.06.2018, g. 19.00

Klubokawiarnia Kicia Kocia, Al. Stanów Zjednoczonych 68

Szczegóły:

www.facebook.com/events/382991155542653

www.etnologia.uw.edu.pl/wokol-etnologii/promocja-ksiazki-pustynia-kulturalna-siedem-szkicow-o-dzialaniu-na-grochowie

Konferencja naukowa „Kryzys w przedsiębiorstwach, przygotowanie, procedury i postępowanie”

W piątek 25 maja, na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii odbyła się konferencja naukowa „Kryzys w przedsiębiorstwach, przygotowanie, procedury i postępowanie”. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych na wiodących polskich przedsiębiorstwach z „Listy 500” Rzeczpospolitej. W ramach konferencji odbyły się także dwie debaty – „Kondycja branży Public Relations – Problemy strategiczne i wyzwania przyszłości” oraz „Kondycja branży Public Relations – Edukacja i poszukiwanie nowych kierunków rozwoju branży”.

Dziękujemy za udział w wydarzeniu

.

Uroczyste rozdanie nagród im. dra Pawła Stępki

W piątek, 8 czerwca na naszym Wydziale odbyło się uroczyste rozdanie nagród im. dra Pawła Stępki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych a także członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To już siódma edycja konkursu na najlepszą pracę naukową oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych.

Zwycięzcami tej edycji zostali: dr Łukasz Goniak oraz dr hab. Weronika Świerczyńska–Głownia.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Spotkanie z szefami agenci PR z międzynarodowej sieci WIN PR Group

W czwartek, 24 maja na WDIB odbyło się spotkanie z szefami agenci PR z międzynarodowej sieci WIN PR Group. Debata odbyła się w języku angielskim, a udział w niej wzięli M. FitzGerald z Version 2.0 z USA, J. Kelliher z Whiteoaks z Wielkiej Brytanii, L. Lahl z Fortis PR z Niemiec, D. Sapija z Omega Communication z Polski i oczywiście nasi studenci. Moderatorami debaty byli dr Monika Kożdoń-Dębecka i dr Łukasz Przybysz.

Dziękujemy za udział w wydarzeniu i zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej.

ERASMUS+ Zmiany w dyżurach dra Michała Zająca

Zmiany w dyzurach dra Michała Zająca (ERASMUS+):
18.06.2018 - 12.30- 14.00
19.06.2018 – 10.00 – 11.30
26.06.2018 – 13.00-14.30
28.08.2018 – 13.00-14.30
03.07.2018 – 13.00-14.30
4-10.07 URLOP I CAŁKOWITA NIEDOSTĘPNOŚĆ
11.07.2018 – 13.00-14.30

Praktyki zawodowe

Szanowni Państwo,

przypominam o obowiązku rozliczenia się z praktyk zawodowych do końca szóstego semestru. Warunkiem przystąpienia do obrony pracy licencjackiej jest uzyskanie zaliczenia z praktyk.

Zaświadczenie o ich odbyciu mogą Państwo wrzucić do mojej szafki na Bednarskiej, która znajduje się na poziomie - 1, obok baru. Odbieram je co dwa tygodnie i wpisuję wówczas "zalkę".

Pozdrawiam,

Kamila Kamińska

POPRAWA TERMINU: Terminy dyżurów dr A. Jupowicz-Ginalskiej w sesji letniej

Szanowni Państwo, podaję terminy moich dyżurów w trakcie sesji (i nie tylko). Są to:
- 18 czerwca, 11.00 - 13.00, sala -1.10
- 27 czerwca, 12.00 - 14.00, sala -1.10
- 29 czerwca, 14.00 - 15.00, sala -1.10
- 2 lipca, 14.00 - 16.00, sala -1.10.
Planuję także dodatkowy termin spotkania po 20.07 (dla seminarzystów), ale o szczegółach poinformuję w stosownym czasie.


Z poważaniem, Anna Jupowicz-Ginalska

Karol Dejas, Paulina Florys i Malwina Dutkiewicz zdobyli kolejno pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację filmową projektu architektonicznego przygotowanego dla warszawskiej dzielnicy Bemowo

Brawo! Barwo! Brawo! Studenci specjalizacji telewizyjnej Karol Dejas, Paulina Florys i Malwina Dutkiewicz zdobyli kolejno pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację filmową projektu architektonicznego przygotowanego dla warszawskiej dzielnicy Bemowo. Ich prace filmowe przygotowywane we współpracy ze studentami z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej już wkrótce oglądać będzie można również na stronie internetowej i facebooku dzielnicy Bemowo.
 
1. Karol Dejas, Wzlotny Punkt
 
2. Paulina Florys, Oligocenka
 
 3.Malwina Dutkiewicz, Bempunkt
 

Dyżury w sesji letniej dr J. Szylko-Kwas

W sesji letniej dyżury dr Joanny Szylko-Kwas odbędą się w następujących terminach:

wtorek, godz.13.30-14.30, sala -1.11 (12.06.2018)
środa, godz. 10.00-12.00, sala -1.11 (27.06.2018 - ostatni dyżur w sesji)
w związku z wyjazdem naukowym w dn. 18-22.06.2018, dyżur we wskazanym tygodniu nie odbędzie się.

Dyżury dr M. Łoszewskiej-Ołowskiej w sesji letniej

W czasie sesji dyżury dr M. Łoszewskie-Ołowskiej odbędą się:

- 14 czerwca (czwartek), godz. 15.00-16.00, s. - 1.07

- 21 czerwca (czwartek), godz. 15.00-16.00, s. - 1.07

- 27 czerwca (środa), godzina będzie podana w późniejszym terminie.

 

Zaproszenie na konferencję inaugurującą kampanię "PR bez komentarza"

Szanowni Państwo
od lat obserwujemy degradację znaczeniową pojęcia public relations i jako reprezentanci środowiska zawodowego związanego z tą dyscypliną chcemy rozpocząć dyskusję nad powszechnym nadużywaniem terminu „public relations” i skrótu „PR” do określania innych – zwłaszcza nieetycznych – technik komunikacji.

Kilka miesięcy temu wspólnie z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Monitorowania Mediów i PRoto powołaliśmy Koalicję na rzecz walki ze stygmatyzacją PR, której pierwszym projektem jest raport ilustrujący skalę problemu. W raporcie przeanalizowaliśmy ponad 1500 wzmianek, w których zastosowano słowo PR w różnych kontekstach w głównych tygodnikach opinii (Do Rzeczy, Newsweek Polska, Polityka, Sieci, Uważam Rze i Wprost) z lat 2011-2016.

W związku z powyższym zapraszamy 11 czerwca br. o godz. 13:30 na Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (sala kolumnowa), ul. Bednarska 2/4 na konferencję inicjującą kampanię „PR. Bez komentarza”, podczas której będzie miało miejsce ogłoszenie wniosków z raportu, a następnie dyskusja ekspercka, w której udział wezmą:

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski

Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska

Red. Konrad Piasecki

Dr Łukasz Przybysz, Uniwersytet Warszawski (autor raportu)

Prowadzący: Grzegorz Szczepański, Prezes ZFPR


Mamy nadzieję, że gorąca dyskusja pozwoli nam dojść do sedna problemu i rozdzielić znaczeniowo takie pojęcia jak fake-news, dezinformacja czy manipulacja, po to by pokazać, że te praktyki mają własne nazwy i być może uda się zapoczątkować niełączenie ich z praktyką public relations.

Kampania realizowana jest w różnych kanałach komunikacji, m.in. na stronie http://www.prbezkomentarza.pl/.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
 
Rejestracji można dokonać TUTAJ https://prbezkomentarza.conrego.com/pl/rejestracja.

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie pozdrawiamy,

dr Łukasz Przybysz
Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ewelina Kiszka
Dyrektor ZFPR
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
​​

Związek Firm Public Relations
ul. Czerska 8/10 | 00-732 Warszawa

Festiwalu Filmów NieZwykłych - drugi plener dziennikarski

W dniach 1-6.05.2018 , w Sandomierzu w trakcie Festiwalu Filmów NieZwykłych odbył się już drugi plener dziennikarski (Warsztaty) Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Dwadzieścioro dwoje studentów, podzielonych na dwie grupy wykonywało ćwiczenia warsztatowe. Polegające na wydawaniu festiwalowej Gazety NieZwykłej i Festiwalowej Kroniki Filmowej. Ukazały się trzy wydania gazety i cztery wydania Kroniki. Warsztaty prowadzili pracownicy i współpracownicy naszego Wydziału, i tak za grupę prasowa odpowiadał mgr Stanisław Zawiśliński oraz mgr Konrad Zarębski, mgr Piotr Radecki. Całością prac i i grupą TV kierował dr Sławomir Rogowski, wspierany przez Adama Bortnowskiego prowadzącego zajęcia montażu filmowego i tv.

Wśród gości Festiwalu byli, m.in.: prof. Jerzy Bralczyk, Stanisława Celińska, Kinga Dębska, Andrzej Seweryn, Krzysztof Materna, Piotr Machalica, Marian Dziędziel, Jakub Gierszał, a oprócz wielu znakomitych filmów prezentowane były koncerty, recitale i wystawa plakatów Andrzeja Pągowskiego. Gościem specjalnym był obchodzący w trakcie imprezy (5.05), swoje 80-lecie Jerzy Skolimowski.

Do zobaczenia za rok! Zapraszamy studentów WDIB do udziału w warsztatach.

A wszystkich Państwa zapraszamy do obejrzenia Festiwalowej Kroniki Filmowej oraz relacji zdjęciowej!
"Stygmatyzacja medialna Public Relations"

Szanowni Państwo
od lat obserwujemy degradację znaczeniową pojęcia public relations i jako reprezentanci środowiska zawodowego związanego z tą dyscypliną chcemy rozpocząć dyskusję nad powszechnym nadużywaniem terminu „public relations” i skrótu „PR” do określania innych – zwłaszcza nieetycznych – technik komunikacji.

Kilka miesięcy temu wspólnie z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Monitorowania Mediów i PRoto powołaliśmy Koalicję na rzecz walki ze stygmatyzacją PR, której pierwszym projektem jest raport ilustrujący skalę problemu. W raporcie przeanalizowaliśmy ponad 1500 wzmianek, w których zastosowano słowo PR w różnych kontekstach w głównych tygodnikach opinii (Do Rzeczy, Newsweek Polska, Polityka, Sieci, Uważam Rze i Wprost) z lat 2011-2016.

W związku z powyższym zapraszamy 11 czerwca br. o godz. 13:30 na Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (sala kolumnowa), ul. Bednarska 2/4 na konferencję inicjującą kampanię „PR. Bez komentarza”, podczas której będzie miało miejsce ogłoszenie wniosków z raportu, a następnie dyskusja ekspercka, w której udział wezmą:

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski

Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska

Red. Konrad Piasecki

Dr Łukasz Przybysz, Uniwersytet Warszawski (autor raportu)

Prowadzący: Grzegorz Szczepański, Prezes ZFPR

Mamy nadzieję, że gorąca dyskusja pozwoli nam dojść do sedna problemu i rozdzielić znaczeniowo takie pojęcia jak fake-news, dezinformacja czy manipulacja, po to by pokazać, że te praktyki mają własne nazwy i być może uda się zapoczątkować niełączenie ich z praktyką public relations.

Kampania realizowana jest w różnych kanałach komunikacji, m.in. na stronie http://www.prbezkomentarza.pl/.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracji można dokonać TUTAJ https://prbezkomentarza.conrego.com/pl/rejestracja.

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie pozdrawiamy,

dr Łukasz Przybysz
Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewelina Kiszka
Dyrektor ZFPR
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.​​
Związek Firm Public Relations
ul. Czerska 8/10 | 00-732 Warszawa
www.zfpr.pl

Zamiana zajęć - III rok specjalizacja „PR i marketing medialny”, sobota 9.06 i niedziela 10.06

W sobotę  9.06, zamiast seminarium licencjackiego (dr J Kończak) o 18.15 odbędzie się konwersatorium specjalistyczne (dr I Bogdanowicz). Sala pozostaje bez zmian, tj. 0.31; Bednarska 2/4.

W niedzielę 10.06, zamiast konwersatorium (dr I. Bogdanowicz) o 18.15 odbędzie się seminarium licencjackie (dr J. Kończak). Zajęcia zostają przeniesione do sali 0.40; Bednarska 2/4.