Studenci

Tydzień Otwartego Dostępu – informacja o serwisach PON

Szanowni Państwo,

w dniach 19-25 października 2020 r. na całym świecie odbywa się Tydzień Otwartego Dostępu, którego celem jest promocja otwartych modeli komunikacji naukowej. Jako działająca na Uniwersytecie Warszawskim Platforma Otwartej Nauki co roku aktywnie angażujemy się w to wydarzenie, organizując warsztaty i szkolenia oraz przygotowując materiały informacyjne na temat otwartej nauki.

Podczas tegorocznej edycji Tygodnia Otwartego Dostępu chcemy zaprosić wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego do korzystania z prowadzonych przez nas serwisów zapewniających otwarty dostęp do tekstów naukowych i danych badawczych.

W załączniku znajdą Państwo podstawowe informacje na temat największych w Polsce otwartych zasobów naukowych, zgromadzonych w wybranych serwisach Platformy Otwartej Nauki. W Bibliotece Nauki udostępniamy już ponad 1100 polskich czasopism naukowych; Repozytorium CeON i Repozytorium RepOD umożliwiają wszystkim polskim badaczom otwarte udostępnianie publikacji i danych badawczych; w serwisie Otwórz Książkę można znaleźć cyfrowe wersje książek naukowych.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja_PON.pdf)Informacja_PON.pdf96 kB

Wykład fakultatywny i wykład ogólnouniwersytecki- dr hab. M. Kaczmarek-Śliwińska- terminy zajęć

Szanowni Państwo,

informujemy, że w USOS został będnie wpisany termin wykładu ogólnouniwesyteckiego: Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie public relations dr M. Kaczmarek-Śliwińska- poprawny to wtorek godz. 9.45-11.15

wykład fakultatywny:Komunikowanie się w nowych mediach- poniedziałki godz. 11.30-13.00

 

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ STACJONARNYCH NA WDIB UW – stan na dzień 17.10.2020 r. do odwołania

1. W publicznej przestrzeni wspólnej (korytarze, klatki schodowe, sanitariaty, itp.) należy bezwzględnie korzystać z maseczek ochronnych.
2. Studenci są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych również w salach, w których odbywają się zajęcia.
3. W trakcie zajęć i egzaminów należy zachowywać odstęp 1,5 m – 2 m pomiędzy osobami.
4. Przy wejściu do budynku należy dezynfekować ręce wykorzystując do tego celu dozowniki z płynem odkażającym.
5. Każda osoba zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o podejrzeniu zachorowania na covid19. Studenci informują mailowo Kierownika Jednostki Dydaktycznej, doktoranci – Kierownika studiów doktoranckich, słuchacze studiów podyplomowych i pracownicy – Dziekana Wydziału. Adresy mailowe ww. osób są podane na stronie internetowej WDIB UW.

Likwidacja grupy zajęć fakultatywnych w j. angielskim prowadzonej przez dr J. Balika na studiach stacjonarnych na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników Władze Wydziału podjęły decyzje o likwidacji niżej wymienionych grup ćwiczeniowych na studiach stacjonarnych na kierunku :Dziennikarstwo i medioznawstwo

 

II rok studia II stopnia

-godz. 13.15-14.45 (czwartek)- zajęcia fakultatywne w j. angielskim New trends in PR theory and practice (dr J. Barlik)

Studenci zapisani na zajęcia do tej grupy proszeni są o przepisanie się w systemie USOS (w terminie do 18.10.) do pozostałych grup zajęć fakultatywnych w j. angielskim

Likwidacja grup ćwiczeniowych studiach niestacjonarnych na kierunku: logistyka i administrowanie w mediach

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników Władze Wydziału podjęły decyzje o likwidacji grupy Specjalizacja zarządzanie nowymi technologiami w mediach cz I NA STUDIACH NIESTACJONANRYCH (ZAOCZNYCH)

Studenci zapisani na zajęcia do tej grupy proszeni są o przepisanie się w systemie USOS (w terminie do 18.10)  na Specjalizacja zarządzanie i marketing w mediach

Likwidacja grup ćwiczeniowych studiach stacjonarnych na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników Władze Wydziału podjęły decyzje o likwidacji niżej wymienionych grup ćwiczeniowych na studiach stacjonarnych na kierunku :Dziennikarstwo i medioznawstwo

 

III rok studia i stopnia

-seminarium licencjackiej, sp. PRiMM (dr A. Waszkiewcz-Raviv)

 

II rok studia II stopnia

-godz. 9.45-11.15 (poniedziałek)- Myśl medioznawcza gr 2 (dr A.Waszkiewicz-Raviv) (zajęcia od 30.11-25.01)

-godz. 11.30-13.00 (czwartek)- seminarium warsztatowe (red. S.Zawiśliński)

Studenci zapisani na zajęcia do tej grupy proszeni są o przepisanie się w systemie USOS (w terminie do 18.10.) do pozostałych grup z tych przedmiotów.

Informacja dla studentów w sprawie łączenia się na pierwszych zajęciach:

- prowadzący zajęcia powinien przed pierwszymi zajęciami z danego przedmiotu wysłać link do spotkania poprzez USOS-mail

- jeśli student nie otrzyma linku powinien skontaktować się z prowadzącym mailowo ( adres wskazany w systemie USOS).

Przypominamy jednocześnie o obowiązku wpisania do systemu USOS adresu w domenie UW. Samo posiadanie takiego adresu może okazać się niewystarczające przy niektórych łączeniach. W konsekwencji student może z tego powodu nie móc uczestniczyć w zajęciach. Posiadanie maila w domenie UW i umieszczenie go w systemie USOS jest obowiązkiem zarówno studenta, jak i pracownika.

UWAGA! Dni adaptacyjne WDIB dla studiów dziennikarstwo stacjonarne II st. - link do dzisiejszego spotkania [AKTUALIZACJA]

W związku z problemami technicznymi związanymi z wysłaniem linku do spotkania adaptacyjnego dla studiów dziennikarstwo stacjonarne II st. umieszczamy link na stronie.

Stream live: https://stream.meet.google.com/stream/33bf4bc8-895e-4ce7-933a-ecc616cf9214

Spotkanie odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 13.00

Składanie podań przez USOSweb

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że podania można składać w wersji elektronicznej przez system USOSweb, po złożeniu takiego podania nie ma potrzeby składania tego samego podania w wersji papierowej w Sekcji Toku Studiów. Decyzja do złożonego podania przez USOSweb podjęta przez Prodziekana ds. studenckich lub Kierownika Studiów również będzie widoczna w USOS, na podania złożone w wersji papierowej o podjętej decyzji będą Państwo informowani mailowo.

UWAGA! Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Studencki tygodnik ITD -pisma młodej inteligencji w PRL” ZOSTAJE PRZEŁOŻONA!

Wobec narastających zagrożeń epidemicznych, po konsultacji z Dziekanem WDIB UW, prof. Januszem Adamowskim, podejmujemy decyzję o przełożeniu planowanej na 15.10. br. konferencji Tygodnik ITD – pismo młodej inteligencji w PRL i zorganizowanie jej w innym terminie, pozwalającym na pełną realizację zamierzeń naukowych oraz zapewnienie właściwych warunków do wysokiej jakości dyskusji.

Rezygnacja z istotnych projektów badawczych dla pracowników wyższej uczelni jest zawsze bolesna. Dlatego mamy nadzieję na zrozumienie trudnej dla nas wszystkich decyzji, nawet jeśli nie podzielają Państwo wprost obaw, jakie wyrażamy w związku z obecną sytuacją w kraju.

Dziękując z góry za zrozumienie, pragniemy zapewnić o naszym niezmiennym zaangażowaniu w realizację projektu naukowego poświęconego „ITD.” Mamy nadzieję, że już wkrótce możliwe będzie zorganizowanie naszej konferencji w warunkach, które zagwarantują wszystkim uczestnikom pełen komfort wymiany myśli oraz niezbędną pewność, że nikt podczas naszego spotkania nie będzie narażał zdrowia i życia.

Otwarte konkursy IDUB

Obecnie w ramach IDUB można aplikować o minigranty, mikrogranty i open access.

Minigranty

Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wspólne inicjatywy dotyczą programów flagowych:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
 • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
 • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
 • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

Wnioski można składać do 5 listopada.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada. https://www.uw.edu.pl/minigranty-dla-miedzyuczelnianych-zespolow-naukowych-w-ramach-sojuszu-4eu/

Mikrogranty i open access

Dzięki wewnętrznemu systemowi grantowemu pracownicy i doktoranci UW mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników.

System ten obejmuje dwa działania IDUB:

 • mikrogranty (dzięki nim sfinansowany będzie mógł być m.in. udział w konferencjach, organizacja konferencji przez Uniwersytet Warszawski, kwerendy czy badania wstępne);
 • wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

Nabór na działania jest ciągły. https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-3-1/

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wręczy Nagrody Kryształowej Brukselki

W tym roku nagrody zostaną przyznane za osiągnięcia w Programie Ramowym Horyzont 2020. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie KPK:

https://www.kpk.gov.pl/zglos-kandydata-do-nagrody-indywidualnej-krysztalowej-brukselki-2020

Kandydata powinna zgłosić osoba ze środowiska naukowego, np. współpracownik, który ma szczegółową wiedzę o osiągnięciach w programie Horyzont 2020 zaproponowanego badacza.

W celu zgłoszenia swojego kandydata należy wypełnić kwestionariusz, który znajduje na stronie KPK: https://www.kpk.gov.pl/zgloszenie-kandydata-do-nagrody-indywidualnej-krysztalowej-brukselki-2020. Termin nadsyłania zgłoszeń to 10 października 2020 roku.

Im więcej szczegółów podadzą Państwo w kwestionariuszu, tym większa szansa, że Kapituła doceni zaangażowanie zgłoszonego naukowca w programie H2020.

Zachęcam do udziału i pozdrawiam,

Godziny pracy sekcji studenckiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 6 października następuje zmiana godzin pracy Sekcji Toku Studiów. Dyżur telefoniczny będzie pełniony od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 -15:00.
Przyjęcia interesantów w Sekcji Toku Studiów odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:30 - 14:30 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 
Ponadto informujemy, że podania dotyczące przebiegu studiów należy składać przez system USOS, mimo komunikatu pojawiającego się w systemie nie składamy tych samych podań z własnoręcznym podpisem w Sekcji Toku Studiów.

Prasowa Akademia Pieniądza - weź udział w bezpłatnym szkoleniu!

Kurs dla dziennikarzy i nie tylko. Zostają wznowione zapisy na Prasową Akademię Pieniądza.

Jesteś dziennikarzem, blogerem lub studentem? Zdarza Ci się pisać na tematy dotyczące gospodarki, ekonomii lub finansów osobistych, ale czujesz, że mógłbyś to robić jeszcze lepiej? Jeśli tak, to nie może zabraknąć Cię na naszym szkoleniu!

Aby wziąć udział w BEZPŁATNYM szkoleniu trzeba wypełnić FORMULARZ dostępny na stronie https://akademia.pap.pl/index.php

Projekt składa się z części online (pięciu wykładów z testami) oraz jednodniowego praktycznego warsztatu, które planujemy przeprowadzić w 16 miastach wojewódzkich.

Uczestnicy mogą więc wybrać dogodną dla siebie lokalizację.

Warsztaty odbędą się 10.10.2020 w Warszawie

Relacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 i Pożegnania Absolwentów w obiektywie Laboratorium Badań Telewizyjnych i Filmowych WDIB UW

Mimo licznych obostrzeń, było pięknie. Obejrzyjcie krótką relację z Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 i Pożegnania Absolwentów w obiektywie Laboratorium Badań Telewizyjnych i Filmowych WDIB UW. Dzięki temu zespołowi mogliście też oglądać transmisję z wydarzenia!

Przeżyjmy to jeszcze raz - Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 i Pożegnanie Absolwentów WDIB UW - w obiektywie Pawła Brzezińskiego

Przeżyjmy to jeszcze raz - Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 i Pożegnanie Absolwentów WDIB UW - w obiektywie Pawła Brzezińskiego

Komunikat KJD w sprawie wskazania jednolitych narzędzi informatycznych

Realizując obowiązek wskazania jednolitych narzędzi informatycznych oraz określenia formy prowadzenia zajęć zdalnych, na podstawie §9 ust. 1 Zarządzenia Nr 206 Rektora UW z dnia 

7 września 2020 r., zostały podjęte następujące decyzje:

 

1/. Narzędziami informatycznymi dopuszczonymi na WDIB są :

a/. narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni” ( w szczególności Google Meet i Google Clasroom),

b/ narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowa „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, w tym Big Blue Button,

c/. platforma ZOOM.

2/. Zajęcia prowadzone zdalnie, w szczególności wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria,  powinny być prowadzone w formie synchronicznej, czyli w kontakcie prowadzącego z uczestnikami  w czasie rzeczywistym, w dniach i godzinach określonych planem studiów. Wymóg synchroniczności nie dotyczy zajęć prowadzonych na platformie „Kampus”.

3/. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć online przez pracowników i współpracowników WDIB oraz szczegółowe zasady uczestnictwa studentów w zajęciach na wszystkich kierunkach oraz rodzajach studiów określają uchwały Rad Dydaktycznych.

 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej prof. Anna Kamler

w porozumieniu

z kandydatką na KJD dr hab. M. Łoszewską-Ołowską

Dofinansowanie dodatkowego wypoczynku w okresie Świąt Bożego Narodzenia (tzw. "karpiowe")

Szanowni Państwo,
można już składać wnioski o przyznanie dofinansowania dodatkowego wypoczynku w okresie Świąt Bożego Narodzenia (tzw. "karpiowe").
Poniżej, w plikach, są zamieszczone: informacja Rektora UW dotycząca procedury i zasad przyznawania dofinansowania oraz właściwe druki.
Zwracam również uwagę, że jest możliwość składania wniosków on-line (instrukcja w piśmie Rektora). Osobą akceptującą wnioski jest Dziekan WDIB prof. dr hab. Janusz Adamowski
Bardzo proszę o składanie wniosków do dnia 16 października 2020 r.

Rejestracja na zajęcia na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021

Instrukcja rejestracji na zajęcia

Stacjonarne I stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

II rok ponowna rejestracja na „Warsztat specjalizacyjny” - 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Logistyka i administrowanie w mediach

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

III rok – rejestracja na seminarium dyplomowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Architektura przestrzeni informacyjnych

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Publikowanie współczesne

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Stacjonarne II stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Logistyka i administrowanie w mediach

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Zarządzanie Big Data

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Niestacjonarne I stopnia

Logistyka i administrowanie w mediach

III rok – rejestracja na seminarium dyplomowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Niestacjonarne II stopnia

Logistyka i administrowanie w mediach

II rok – rejestracja na zajęcia fakultatywne – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Architektura przestrzeni informacyjnych

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – termin będzie podany po 16 X 2020 r. po ostatecznym zakończeniu rekrutacji

Publikowanie współczesne

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – termin będzie podany po 16 X 2020 r. po ostatecznym zakończeniu rekrutacji

 

ERASMUS - II tura rekrutacji - dodatkowe informacje

DRUGA TURA REKRUTACJI NA STUDIA CZĘŚCIOWE ERASMUS:
- Uprzejmie proszę o wstawianie do podań średniej za poprzedni rok studiów/ze studiów licencjackich,
- podania osób, które pragną wyjechać w semestrze letnim swojego III lic. lub II mgr będą akceptowane warunkowo (dostarczeniem - tak szybko jak to będzie możliwe - zgody promotora na "zdalne" pisanie pracy lic./mgr ),
- bardzo uprzejmie proszę nie czekać ze składaniem podań do ostatniego momentu (15.10.2020): miejsca przydzielane są przez BWZ na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy" , Koordynator nie będzie odbierał majli 13.10, czasami są potrzebne dodatkowe wyjaśnienia, etc.,
- uprzejmie proszę przed wysłaniem zapytań (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zapoznać się z informacjami zamieszczonymi tutaj:
Z szacunkiem,
Wydziałowy Koordynator Erasmus
Michał Zając

NOWE TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIACH ZAOCZNYCH

W związku z uaktualnionym przez Rektora UW kalendarzem akademickim i decyzją o tym, że zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 rozpoczną się 15 października zmuszeni jesteśmy na większości kierunków przesunąć zjazd, który miał się odbyć przed wskazaną datą. Na czerwono wprowadzono nowy termin zjazdu. Pozostałe terminy zjazdów  bez zmian.

Informacja o dniach adaptacyjnych dla pierwszych lat

Studia stacjonarne I stopnia

Studentów licencjackich studiów stacjonarnych zapraszamy na spotkania, które odbędą się w wyznaczonych terminach w budynkach Wydziału, w których w przyszłości będą Państwo uczestniczyć w zajęciach.  Na dziennikarstwie i logistyce, ze względu na dużą liczebność pierwszych lat, spotkania odbędą się w grupach do 20 osób. Na pozostałych kierunkach bez podziału na grupy, w dużych salach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Grafik spotkań:

 • architektura przestrzeni informacyjnych

12 października (poniedziałek), godz. 10.00, sala 318, ul. Nowy Świat 69, 3 piętro 

 • dziennikarstwo i medioznawstwo

8 października (czwartek),  ul. Bednarska 2/4, spotkanie rozpoczyna się w holu przy głównym wejściu do budynku:

- godz. 10.00 – osoby z nazwiskami na litery A-F

- godz. 11.00 - osoby z nazwiskami na litery G-Ke

- godz. 12.00 - osoby z nazwiskami Ki-Ł

- godz. 13.00- osoby z nazwiskami M-O

9 października (piątek), ul. Bednarska 2/4, spotkanie rozpoczyna się w holu przy głównym wejściu do budynku:

- godz. 9.00- osoby z nazwiskami P-Si

- godz. 10.00 - osoby z nazwiskami Sk-T

- godz. 11.00 - osoby z nazwiskami U-Z

 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

13 października (wtorek), godz. 10.00, sala 318, ul. Nowy Świat 69, 3 piętro

 • logistyka i administrowanie w mediach

12 października (poniedziałek), ul. Bednarska 2/4, spotkanie rozpoczyna się w holu przy głównym wejściu do budynku:

- godz. 10.00 - osoby z nazwiskami B-Gl

- godz. 11.00 - osoby z nazwiskami Go-Kę

- godz. 12.00 - osoby z nazwiskami Ki-Ma

13 października (wtorek), ul. Bednarska 2/4, spotkanie rozpoczyna się w holu przy głównym wejściu do budynku:

- godz. 10.00 - osoby z nazwiskami Mi-Su

- godz. 11.00 - osoby z nazwiskami Sz-Ż

 • publikowanie współczesne

14 października (środa), godz. 10.00, sala 318, ul. Nowy Świat 69, 3 piętro

Informacja o możliwości odbioru legitymacji  studenckich w terminie przed dniami adaptacyjnymi zostanie wysłana do każdego studenta mailem na adres w domenie UW.

 

Studia stacjonarne II stopnia

Dni adaptacyjne odbędą się zdalnie. Linki do spotkań zostaną wysłane na studenckie adresy mailowe (w domenie UW).

Grafik spotkań:

 • dziennikarstwo i medioznawstwo

13 października, godz. 13.00

 • logistyka i administrowanie w mediach

13 października, godz. 13.00

 • zarządzanie big data

13 października, godz. 13.00

Studia niestacjonarne I i II stopnia

Ze względu na trwającą rekrutację informacja o dniach adaptacyjnych zostanie podana w październiku. Spotkania planowane są w formie zdalnej i nie będą wiązały się z koniecznością przyjazdu na Wydział.