Dr A. Świątecki - Terminy egzaminów i dyżurów w sesji poprawkowej

Dyżury w sesji poprawkowej

5.09.2017 (wtorek) w godzinach 18.00-19.00, CIUW s. 308

9.09.2017 (sobota) w godzinach 13.00-14.00, CIUW s.308

Terminy egzaminów w sesji poprawkowej (ze wszystkich przedmiotów i dla wszystkich rodzajów studiów):

5.09.2017 (wtorek) w godzinach 17.00-18.00, CIUW s. 306

9.09.2017 (sobota) w godzinach 12.00-13.00, CIUW s.306