Prof. Lizzie Jackson gościem WDIB

19 października 2017 roku gościem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW będzie prof. Lizzie Jackson z London South Bank University (Wielka Brytania). Prof. Jackson wygłosi wykład pt. High Technology Clusters and the Creative Industries, w trakcie którego zaprezentuje wyniki cząstkowe badań jakościowych w ramach projektu pt. Kultura organizacyjna mediów publicznych w ekosystemach cyfrowych: ludzie, wartości, procesy. Wspomniany projekt, którego kierownikiem jest dr hab. Michał Głowacki, jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (2015–2018): www.creativemediaclusters.com.  

Prof. Lizzie Jackson była jednym z ośmiu ekspertów, którzy uczestniczyli w opracowaniu rekomendacji i deklaracji Rady Europy o zarządzaniu mediami publicznymi (2009–2012). Wcześniej brała czynny udział we wprowadzaniu brytyjskiego nadawcy publicznego BBC na rynek mediów online. W 2005 roku za zasługi na rzecz rozwoju mediów społecznościowych w Wielkiej Brytanii została umieszczona na liście 100 najbardziej wpływowych osób brytyjskiej dekady internetowej (NOP World, eConsultancy.com). Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Technologii Kreatywnych na London South Bank University.

Wykład ma charakter otwarty. Zapraszamy 19.10.2017 do Sali Kolumnowej (ul. Bednarska 2/4) w godz. 13:15–14:45.