83. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji IFLA

03W dn. 19-25. sierpnia 2017 we Wrocławiu odbył się 83. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions, zał. w 1927 r. z siedzibą w Królewskiej Bibliotece w Hadze).  Zgromadził 3500 bibliotekarzy ze 120 krajów. Po raz pierwszy w historii IFLA i dzięki prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert (Członka Sekcji Library Services to People with Special Needs IFLA) i ogromnemu zaangażowaniu władz i funkcjonariuszy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu ponad 40 osób odwiedziło bibliotekę więzienną w Areszcie Śledczym we Wrocławiu i w Zakładzie Karnym nr 1. Integralną częścią wizyty, pokazującej efekty pracy resocjalizacyjnej, był występ teatru więziennego „JUBILO" w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego. Przedstawienie pt. „Wykluczeni" zostało przygotowane na podstawie autorskich tekstów więźniów. Wykonawcami tego bardzo emocjonalnego spektaklu byli osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności. Warto dodać, że OISW we Wrocławiu przygotował multimedialną wystawę prezentowaną w sali wystawowej Hali Stulecia we Wrocławiu, pokazującą działalność resocjalizacyjną w polskich placówkach. Następny Kongres będzie miał miejsce w Kuala Lumpur.

 

01 02