WDIB UW organizatorem kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami w 2018 roku!

emma

Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami (European Media Management Association, emma) to doroczne spotkanie badaczy i praktyków zajmujących się problematyką zarządzania mediami w ponad 30 krajach Europy. Do tej pory gospodarzami tego ważnego naukowego forum były Barcelona, Paryż, Londyn, Moskwa, Budapeszt, Bournemouth, Tallinn, Hamburg, Porto i Gandawa. W przyszłym roku kongres odbędzie się w Warszawie, a jego organizatorem został Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Decyzję o przyznaniu organizacji Kongresu naszemu Wydziałowi podjęła Rada Programowa Stowarzyszenia.

Kongres emma w Warszawie, zatytułowany „Media Management in the Age of Big Data and High-tech”, odbędzie się w dniach 14–15 czerwca 2018 roku w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej UW. Konferencja z udziałem badaczy i praktyków mediów będzie poświęcona próbom poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak współczesne media korzystają z technologii, maszyn, algorytmów i Big Data?
  • Jaki wpływ na zarządzanie mediami ma rosnące znaczenie maszyn?

            Informacje na temat kongresu emma „Media Management in the Age of Big Data and High-tech” są dostępne na stronie internetowej European Media Management Association https://www.media-management.eu/conference-warsaw/. Konferencję poprzedzi w dniu 13 czerwca spotkanie pt. „Creative Cultures for Media Progression”: http://www.creativemediaclusters.com/unconference