WDIB UW organizatorem kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami w 2018 roku!

emma

W czerwcu 2018 roku Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski zorganizuje dwa wydarzenia: kongres Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami (European Media Management Association –  EMMA) oraz spotkanie „Creative Cultures for Media Progression: An Unconference” . 

„MEDIA MANAGEMENT IN THE AGE OF BIG DATA AND HIGH-TECH”
The Annual Conference of the European Media Management Association
Warszawa, 14–15.06.2018

Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami to doroczne spotkanie badaczy i praktyków zajmujących się problematyką zarządzania mediami w ponad 30 krajach Europy. Do tej pory gospodarzami tego ważnego  naukowego forum były Barcelona, Paryż,  Londyn, Moskwa, Budapeszt, Bournemouth, Tallinn, Hamburg, Porto i Gandawa. Decyzję o przyznaniu organizacji Kongresu naszemu  Wydziałowi podjęła Rada Programowa Stowarzyszenia.

Kongres EMMA  w Warszawie, zatytułowany  „Media Management in the Age of Machines”, odbędzie  się  w dniach 14–15 czerwca 2018 roku  w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej UW. Konferencja z udziałem badaczy i praktyków mediów  będzie  poświęcona próbom  poszukiwania odpowiedzi na następujące  pytania: Jak współczesne  media korzystają  z zaawansowanych technologii, algorytmów  i Big Data? Jaki wpływ  na zarządzanie mediami  ma rosnące znaczenie maszyn?

Program oraz informacje na temat wydarzenia są dostępne na stronie internetowej EMMA: https://www.media-management.eu/conference-warsaw/

 

„CREATIVE CULTURES FOR MEDIA PROGRESSION: AN UNCONFERENCE”
Pre-conference, the Annual Conference of the European Media Management Association
Warszawa, 13 czerwca 2018  

Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami poprzedzi dzień wcześniej,  tj. 13 czerwca 2018, wydarzenie pt. „Creative Cultures for Media Progression: An Unconference”. Celem spotkania będzie analiza współczesnych mediów z perspektywy struktury i kultury oraz współpracy mediów z sektorem przemysłów kulturowych i zaawansowanych  technologii (high-tech). Wydarzenie pod nazwą „niekonferencja” zostanie przeprowadzone z użyciem metod konwersacyjnych World Café i Fishbowl, które służą do prowadzenia dialogu i poszukiwania kreatywnych pomysłów, a także za pomocą prezentacji multimedialnych w formule Pecha Kucha (20 slajdów pokazywanych po 20 sekund każdy). Udział w „niekonferencji” zapowiedzieli przedstawiciele projektu „MediaRoad”, którego celem jest stworzenie innowacyjnego europejskiego systemu mediów. W ramach projektu, finansowanego przez Unię Europejską i koordynowanego przez Europejską Unię Nadawców (European Broadcasting Union) zostanie zaprezentowana idea „Sandbox”, która polega na zachęcaniu współczesnych mediów do tworzenia komórek (innovation hub) otwartych na współpracę z twórcami kultury i środowiskiem start-upów. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane także wyniki badań jakościowych w projekcie „Kultura organizacyjna mediów publicznych: ludzie, wartości, procesy”, wartości, procesy” (Narodowe Centrum Nauki, 2015–2018). Na zakończenie „niekonferencji” zaplanowano sesję pitchingową z udziałem kilku warszawskich start-upów.  

Do składania propozycji konwersacji (World Café i Fishbowl) oraz prezentacji indywidualnych (Pecha Kucha) zapraszamy przedstawicieli mediów, władz miejskich, domów kultury, start-upów, przestrzeni kreatywnych i ośrodków akademickich. Udział w spotkaniu „Creative Cultures for Media Progression: An Unconference” jest bezpłatny.

Informacje na temat wydarzenia są dostępne tutaj: https://www.creativemediaclusters.com/unconference