Likwidacja grup zajęciowych w sem. letnim 2017/2018

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników zapisanych w USOS na niżej wymienione przedmioty, Władze Wydziału podjęły decyzję o nieuruchomieniu następujących grup:

studia stacjonarne I stopnia

- specjalizacja dziennikarstwo multimedialne (koordynator red. S. Zawiśliński) na II roku studiów I stopnia stacjonarnych;

-wykład monograficzny „Sprawy i ludzie II Rzeczypospolitej” (prof. M. Jabłonowski) dedykowanego dla studentów studiów I stopnia stacjonarnych

studia stacjonarne II stopnia

-proseminarium magisterskie (dr hab. T. Kononiuk) na I roku studiów II stopnia stacjonarnych;

- proseminarium magisterskie (prof. M. Jabłonowski) na I roku studiów II stopnia stacjonarnych;

-specjalizacja dziennikarstwo on-line (koordynator dr K. Kowalik) na I roku studiów II stopnia stacjonarnych;

-wykład monograficzny „O Niepodległą i Granicę. Za warsztatu badań 1914-1939” (prof. M. Jabłonowski) dedykowanego dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych;

-seminarium warsztatowe „Dokumentowanie rzeczywistości” (red. S. Zawiśliński) dedykowanego dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych;

studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

- specjalizacja radiowa (koordynator red. M. Lewicki) na I roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

 

Studenci zapisani na zajęcia do tej grupy proszone są o przepisanie się na pozostałych grup