Wykład prof. Elizabeth Dunn z Indiana University Bloomington: „The Trouble with Refugees: Xenophobia, Populism and the 2016 American Presidential Election”

Zaproszono nas na ...:

Krzysztof Michałek Memorial Lecture zatytułowany „The Trouble with Refugees: Xenophobia, Populism and the 2016 American Presidential Election” 
odbędzie się 30 maja b.r. o godzinie 16:00. 
Wygłosi go pani prof. Elizabeth Dunn z Indiana University Bloomington (http://geography.indiana.edu/faculty/dunn.shtml).

Jest to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego i Indiana University Bloomington. Wydarzenie to odbędzie się w Pałacu Kazimierzowskim (Krakowskie Przedmieście 26/28) w Sali Brudzińskiego (parter)