III Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy.

Organizatorem Konkursu jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) UW, fundatorem nagród pieniężnych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska (http://www.aomb.pl/), natomiast fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o. o. (spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego; http://www.uwrc.pl/).

W Konkursie przewidziano dla zwycięzców następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach:
✓ praca doktorska (5 000 zł brutto),
✓ praca magisterska (4 000 zł brutto),
✓ praca licencjacka/inżynierska (3 000 zł brutto).

Ponadto w Konkursie przewidziano jedną dodatkową nagrodę specjalną: rok preinkubacji w UWRC Sp. z o. o.
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe przygotowane na Uniwersytecie Warszawskim i obronione po 1 maja 2016 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 października 2018 r.

Szczegóły konkursu dostępne są pod poniższym linkiem: http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/