Likwidacja seminarium dyplomowego (dr D. Prokopowicz) dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku: logistyka i administrowanie w mediach

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników Władze Wydziału podjęły decyzje o likwidacji seminarium dyplomowego (dr D. Prokopowicz) dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku: logistyka i administrowanie w mediach

Studenci zapisani na zajęcia do tej grupy proszeni są o przepisanie się w USOS do pozostałych grup z tych przedmiotów