Decyzje o likwidacji niżej wymienionych grup ćwiczeniowych na studiach stacjonarnych na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników Władze Wydziału podjęły decyzje o likwidacji niżej wymienionych grup ćwiczeniowych na studiach stacjonarnych na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo

 

I rok studia I stopnia

-godz. 15.00-16.30 (poniedziałek)- Polskie media XX w. (dr D. Grzelewska)

 

II rok studia I stopnia

-godz. 11.30-13.00 (poniedziałek)- Polski system medialny (dr K. Gajlewicz-Korab)

-godz. 16.45-18.15 (poniedziałek)- Warsztat specjalizacyjny (LOGOPEDIA)- (dr J. Bloch)

 

III rok studia II stopnia

Sp: Public relations i marketing medialny

-seminarium licencjackie –promotor dr A. Jupowicz-Ginalska

-seminarium licencjackie –promotor dr A. Waszkiewicz-Raviv

-seminarium licencjackie –promotor dr J. Kończak

Sp: dziennikarska

-seminarium licencjackie –promotor dr W. Głodowski

-seminarium licencjackie –promotor dr K.Kakareko

-seminarium licencjackie –promotor dr B. Mąkosa-Stępkowska

-seminarium licencjackie –promotor dr D. Lewandowska-Jaros

-seminarium licencjackie –promotor dr K.Kaszewski

-seminarium licencjackie –promotor dr P.Orłowska

 

II rok studia II stopnia

-seminarium warsztatowe (Konstruowanie strategii komunikacyjnych) (dr hab. M. Kaczmarek-Śliwińska)

 

Studenci zapisani na zajęcia do tej grupy proszeni są o przepisanie się w USOS do pozostałych grup z tych przedmiotów