Interstudent 2019

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród pracowników i studentów Państwa jednostek informacji o konkursie na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent 2019”.

Konkurs jest częścią koordynowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy programu http://www.studyinpoland.pl/en/ . Zwycięstwo bądź wysokie miejsca naszych studentów w konkursie byłyby okazją do prezentacji potencjału Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie internacjonalizacji oraz oferty Uczelni postrzeganej z perspektywy studentów.

Wśród laureatów poprzednich edycji znaleźli się studenci UW, tym bardziej warto zadbać o dobrą pozycję UW także w tym roku, przekazując informację o konkursie możliwie najszerszemu gronu pracowników i studentów, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków, którzy do 14 grudnia mogą zgłaszać kandydatów do konkursu.

Szczegółowe zasady, a także ankieta konkursowa znajdują się na stronie internetowej: http://studyinpoland.pl/interstudent/en/.

Informację o konkursie zamieściliśmy także na stronie internetowej http://welcome.uw.edu.pl/interstudent-2019/.

Z poważaniem

Katarzyna Basisty

Kierownik

Welcome Point

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa