Erasmus+ w kontekście BREXITu - ogłoszenie BWZ

Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej z 30 stycznia br. informujemy,  że „studenci z krajów UE przebywający 30 marca br. na stypendium Erasmus+ w Wielkiej Brytanii, nie będą musieli przerywać pobytu na stypendium. Rozliczenie ich mobilności odbędzie się na dotychczasowych zasadach. To samo dotyczy studentów z uczelni brytyjskich przebywających na stypendium Erasmusa+ w krajach programu.

Komunikat ten dotyczy wyłącznie mobilności studentów, którzy przebywać będą na stypendium Erasmus 30 marca br. Jest to rozwiązanie doraźne, podjęte na wypadek „twardego” wyjścia UK z UE (tj. bez porozumienia). Nie ma zastosowania do mobilności, które rozpoczęłyby się 30 marca br. lub później.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_pl.htm oraz

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en.

Koordynatorzy Wydziałowi zostali poproszeni o:

  1. pilne zamieszczenie powyższego komunikatu na stronie internetowej Państwa jednostki;
  2. kontynuowanie kwalifikacji studentów na stypendia na studia 2019/2020 do uczelni brytyjskich, jeżeli taka jestdecyzja każdego studenta;
  3. poinformowanie studentów, że kwalifikacja na stypendium Erasmus jest warunkowa, uzależniona od ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii brexitu, ORAZ że, w przypadku wystąpienia Wielkiej Brytani z UE bez umowy, studenci, za zgodą koordynatora jednostki macierzystej, będą mogli zamienić uczelnię brytyjską na inny uniwersytet z puli miejsc wolnych pozostałych po pierwszej turze.

22 zakwalifikowane osoby (studenci, nauczyciele akademiccy i inni pracownicy UW), których wyjazdy planowane były na 30 marca br. lub później, zostaną indywidualnie poinformowani przez nasze biuro o warunkach i prawie do zachowania przyznanego stypendium Erasmus.