Zarządzanie projektami internetowymi

Ostateczny termin wysłania projektów na zaliczenia  z przedmiotu "Zarządzanie projektami internetowymi"  dla grupy 2700-L-LM-D4ZPIN jest 21.06.2019 

W tym celu zostały wyznaczone konsultacje w dniach: 
14.06, godz. 12:00 - 14:00, sala - 0.06;
17.06, godz. 12:00 - 14:00, sala - 0.06;
20.06, godz. 12:00 - 14:00,  sala - 0.06.