Uroczyste wręczenie nagród im. dra Pawła Stępki

W poniedziałek, 10 czerwca na naszym Wydziale odbyło się uroczyste wręczenie nagród im. dra Pawła Stępki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na czele z Dziekanem, prof. dr. hab. Januszem Adamowskim, przedstawiciele Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych a także członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To już ósma edycja konkursu na najlepszą rozprawę doktorską oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych.

Zwycięzcami tej edycji zostali: dr Anna Stoppel za najlepszą rozprawę doktorską (pt. Nowe media jako przestrzeń rywalizacji politycznej na przykładzie kampanii prezydenckich w Polsce w latach 1995-2015) oraz dr hab. Małgorzata Adamik –Szysiak za najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych (pt. Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych)

Serdecznie gratulujemy laureatom!

fot. Paweł Brzeziński