Zaproszenie na dyskusję wokół książek: "Uchodźcy w Afryce", "Od Czeczeni do Somalilandu" - 28 czerwca

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na dyskusję związaną z promocją dwóch książek, która odbędzie się w piątek 28 czerwca b.r. o godz. 17:00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 32).

Informacje dostępne są również na:

stronie IEiAK UW

facebooku

 

„Uchodźcy w Afryce. Etnografia przemocy i cierpienia”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
Autor: dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW – dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik zakładu Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Najnowsza książka prof. Macieja Ząbka to krytyczna analiza uwarunkowań uchodźstwa afrykańskiego wraz z całym nieskutecznym systemem ochrony i pomocy humanitarnej. Opowiada historie ludzi, których łączy doświadczenie wykluczenia, stresu, bycia w drodze, bezdomności i nadziei na lepsze jutro. Skłania do przemyślenia istoty współczesnego humanitaryzmu uwikłanego w sprzeczności i bezradnego wobec cierpień, które ma na celu usuwać.

„Od Czeczenii do Somalilandu. Idea ochrony uchodźców w kontekście kultury organizacyjnej i prawnej Urzędu Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
Autor: dr Wojciech Trojan – długoletni prawnik w Urzędzie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), etnolog
Przedmiotem książki jest ewolucja idei ochrony uchodźców w ramach urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Autor zwraca uwagę na instytucjonalne problemy pomocy humanitarnej oraz kryzys motywacji pracujących w niej urzędników, inspirujących się wartościami prawnymi i ogólnoludzkimi.

Dyskutanci:
prof. dr hab. Ryszard Vorbrich, kierownik Zakładu Studiów Pozaeuropejskich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Specjalizuje się w badaniu kultur Afryki, z naciskiem na zmiany kulturowe i społeczne zachodzące na tym kontynencie. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również Afrykanie w Polsce i Europie oraz problematyka islamu w Europie.
dr Iwona Kaliszewska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
Prowadzi etnograficzne badania terenowe na Kaukazie Północnym. Obecnie zajmuje się badaniem praktyk związanych z ekonomią islamską oraz ekonomią nieformalną. Autorka i współautorka książek oraz artykułów o tematyce kaukaskiej.