Przyszli studenci! Trwa nadal rejestracja na kierunki.

Przyszli studenci!

Trwa nadal rejestracja na kierunki:

 • Architektura przestrzeni informacyjnych, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne, drugiego stopnia
 • Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym, stacjonarne, drugiego stopnia
 • Publikowanie współczesne, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia


12 sierpnia rusza II tura rejestracji w IRK (irk.oferta.uw.edu.pl) na kierunki:

 • Dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, drugiego stopnia
 • Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
 • Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia
 • Logistyka i administrowanie w mediach, stacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
 • Logistyka i administrowanie w mediach, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
 • Logistyka i administrowanie w mediach, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia
 • Zarządzanie Big Data, stacjonarne, drugiego stopnia
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia
 • Wszystkie rejestracje kończą się 11 września.

Sprawdź na https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2019/units/27000000/

Zapraszamy!!!