Zapraszamy na wykład pt. "Blaski i cienie dziedzictwa akademickiego w historii nauki"

Szanowni Państwo,

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych (SMU) mają przyjemność zaprosić Państwa 28 sierpnia 2019 roku na kolejny

z cyklu DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI pt.:

„Blaski i cienie dziedzictwa akademickiego w historii nauki”,

który wygłosi prof. Michał Sławiński z kanadyjskiego uniwersytetu w Calgary.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Profesor Michał Sławiński jest wybitnym fizykiem matematycznym. W swojej pracy odwołuje się do filozofii nauki, a szczególnie epistemologii i ontologii. Jest związany z uniwersytetami w Calgary (Alberta ) i St. John’s (Nowa Fundlandia), a jego nazwisko znalazło się w Canadian Encyclopedia (pod hasłem „Philosophy: Logic, Epistemology, Philosophy of Science”). Często gości i wykłada również na uniwersytetach w Padwie i Princeton oraz na politechnice w Mediolanie.

Profesor Sławiński urodził się w Polsce, skąd wyjechał jeszcze przed maturą. Mimo to blisko współpracuje z polskim środowiskiem akademickim. Pochodzi z rodziny o długich tradycjach naukowych. Wystarczy wspomnieć, że jego przodek ze strony matki, Michał Szubert, był współzałożycielem Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletnim dyrektorem Ogrodu Botanicznego. Poważanym uczonym był również jego antenat ze strony ojca, Jakub Narkiewicz-Jodko. Oboje rodzice Michała Sławińskiego ukończyli Uniwersytet Warszawski i byli profesorami na uczelniach zagranicznych.

Zapraszamy!