Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym - Nie zwlekaj, zapisy tylko do 11 września!

Kolejną nową propozycją jest wspólny, interdyscyplinarny kierunek Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym. To innowacyjny projekt, wyjątkowy w skali uczelni, regionu i całego kraju. Łączy społeczną i humanistyczną wiedzę dotyczącą dziedzictwa kulturowego z umiejętnościami zastosowania nowych technologii (np. Big Data, GIS), które można wykorzystać przy inwentaryzacji dziedzictwa, jego ochronie, promocji czy na potrzeby rozwoju lokalnego.
Oprócz tradycyjnych wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów, proponujemy zajęcia warsztatowo-projektowe, terenowe, gry miejskie oraz spotkania ze specjalistami z branży.
Po naszych studiach będziesz przygotowany do pracy w: jednostkach administracji państwowej i samorządu lokalnego zajmujących się dobrami kultury i szeroko rozumianym krajobrazem kulturowym; regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką i promocją regionu; instytucjach kultury i jednostkach edukacyjnych, NGO…


Rejestracja na studia dostępna jest w systemie IRK: https://tiny.pl/t1pmd


Nie zwlekaj, zapisy tylko do 11 września! Zapraszamy!