Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym 2019/2020 dla studentów zaocznych

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim przekazujemy Państwu najważniejsze informacje z dotyczące rejestracji na lektoraty dla studentów zaocznych .

Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym 2019/2020 dla studentów zaocznych będzie miała dwie tury:

1)     I tura: 20.09.2019 - 12.10.2019

2)     II tura: 02.11.2019 - 9.11.2019

 Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

  1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – rejestracja żetonowa:

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=4024-2019Z-JO-Z

  1. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły:

http://szjo.uw.edu.pl/132-2/

  1. Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.
  1. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze zimowym po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach: 10.05.2019 – 22.10.2019

pod adresem: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28

 Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

  1. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Student może się zapisać do wybranej grupy, nawet jeśli ma ona inny poziom, niż wynik uzyskany w teście poziomującym.
  1. Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.
  1. Studentom, którzy nie zapiszą się samodzielnie na lektorat w USOS, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia na koniec semestru. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.
  1. Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania nie tylko z grup dla nich dedykowanych, ale również z innych „żetonowych” lektoratów na UW, jeśli są w stanie uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się w tygodniu, a nie w weekendy. Jeśli w USOS jest grupa, która ma odpowiedni poziom językowy i pasujące terminy, a są w niej jeszcze wolne miejsca, w celu dopisania się na listę student zaoczny powinien zwrócić się do Biura Pełnomocnika Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych (http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=61).

Prosimy o jak najszybszą rejestrację na zajęcia, co, jeżeli zajdzie taka potrzeba, umożliwi ewentualne zmiany w organizacji lektoratów, np. zmiany poziomu grupy itp.