Relacja z V Kongresu PTKS - Siła mediów: ludzie - organizacje - technologie

Sprawozdanie z V Kongresu PTKS

Anita Zawisza
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniach 19-21 września 2019 roku odbył się V Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Tematem przewodnim Kongresu była „Siła mediów: ludzie – organizacje – technologie”. Tym razem gospodarzem tego wydarzenia był Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W Kongresie wzięło udział ponad 250 prelegentów z różnych ośrodków badawczych z Polski i świata, oraz eksperci z branży mediów.

            Obrady Kongresu rozpoczęli przedstawiciele współorganizatorów: Dziekan Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, prof. Janusz Adamowski, oraz Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, prof. Iwona Hofman. W trakcie  uroczystości otwarcia wręczono także nagrody w konkursach PTKS. Decyzją Kapituły konkursu PTKS „DOKTORAT”, laureatką nagrody została dr Maria Wąsicka-Sroczyńska wraz z promotorem prof. Tadeuszem Wallasem z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z kolei wyróżnienie otrzymała dr Róża Norström, której promotorem była prof. Bogusława Dobek-Ostrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Natomiast laureatkami nagrody „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award” zostały panie: prof. Małgorzata Adamik-Szysiak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz prof. Maria Łoszewska-Ołowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Nadano również honorowe członkostwo PTKS 2019 roku: prof. Bogusławie Dobek-Ostrowskiej i dr. hab. Zbigniewowi Oniszczukowi. Przy tej okazji uczczono pamięć zmarłego prof. Walerego Pisarka –  pierwszego członka honorowego, współzałożyciela PTKS i wybitnego prasoznawcy. Pierwszy dzień  Kongresu zakończył się uroczystą kolacją w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki, wydaną przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

 Program Kongresu objął ponad 50 paneli tematycznych, a także dwie sesje plenarne, których zagadnienia ściśle związane były z hasłem przewodnim wydarzenia: „Siła mediów: ludzie-organizacje-technologie”. W pierwszej sesji plenarnej pt. „The Rise of Media Power” wystąpili naukowcy z zagranicznych jednostek badawczych, m.in.: prof. Des Freedman z Uniwersytetu Londyńskiego, który zaprezentował temat „The Resistable Rise of Media Power”, a także prof. Karen Donders z Uniwersytetu Brukselskiego Vrije, która wygłosiła wystąpienie na temat „Public Service Media in Europe: The Mismatch Between Theory, Law and Practice”. Druga sesja plenarna pt. „The Power of Journalism and Media Context, obejmowała wystąpienie prof. Marka Deuze z Uniwersytetu Amsterdamskiego na temat „Beyond Journalism: Challenging Media Power from Within” i prof. Swietłany  Bordunovej z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego na temat „Zombies, Vegetables, Cosmonauts: The Role of Context in Studying Public Discussions”.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od sesji okrągłego stołu pt. „Wokół paradygmatu nauk o komunikacji społecznej i mediach”, w którym wzięli udział przedstawiciele towarzystw naukowych, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Retorycznego, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Polskiego Towarzystwa Prawa Prasowego. Po obradach okrągłego stołu odbyła się druga sesja plenarna „The Power of Journalism and Media Context”, następnie po przerwie kawowej uczestnicy Kongresu mogli dyskutować w dwóch seriach paneli tematycznych, a także uczestniczyć w zebraniach 19 sesji badawczych PTKS.

W drugim dniu Kongresu odbył się Walny Zjazd Towarzystwa. W jego trakcie dokonano wyboru władz towarzystwa: prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej, a także redaktora naczelnego „Central European Journal of Communications”. Prezesem PTKS została ponownie wybrana prof. Iwona Hofman, nowym redaktorem naczelnym „CEJC” został dr hab. Michał Głowacki. Podczas Walnego Zjazdu wyznaczone zostały także nowe kierunki działań towarzystwa, związane m.in. z wdrażaniem reformy szkolnictwa wyższego. Drugi dzień Kongresu zakończył się uroczystą kolacją w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, wzbogaconą o wspaniały występ Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostatni dzień Kongresu rozpoczął się otwartym wykładem przedstawicielki UNESCO  dr Xianhong Hu. Następnie uczestnicy wydarzenia wzięli udział w ostatniej turze paneli tematycznych. Zwieńczeniem obrad Kongresu była sesja plenarna w formule okrągłego stołu pt. „Współczesny polski pejzaż medialny”. Dyskutantami w tej debacie byli przedstawiciele polskich mediów, m.in.: red. Jerzy Domański z tygodnika „Przegląd”, red. Dariusz Ociepa z „Polsat News”, czy red. Rafał Ziemkiewicz z tygodnika „Do Rzeczy”. Wszystkie przedłożone sesje i obrady V Kongresu PTKS cieszyły się dużym zainteresowaniem i prezentowały wysoki poziom merytoryczny. W sobotę uroczyste zamknięcie kongresu poprowadziła prof. Alicja Jaskiernia z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Krótkie podsumowania merytoryczne przedstawili dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska i dr hab. Michał Głowacki. Prezes PTKS, prof. Iwona Hofman zaprosiła wszystkich na następny VI Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w 2022 roku do Gdańska.

Przyjacielską atmosferę Kongresu podkreślały wydarzenia towarzyszące obradom. Wśród nich były m. in. zwiedzenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przez gości zagranicznych w trakcie Walnego Zjazdu, wizyta w Laboratorium Badań Medioznawczych UW oraz zwiedzanie warszawskiej Starówki.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z V Kongresu PTKS  - Siła mediów: ludzie - organizacje - technologie.

zdjęcia wykonali:  Anna Zapolska-Downar i Paweł Brzeziński