Otwarcie sali i biblioteki im. dr. Karola Jakubowicza na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Warszawa, 19 września 2019

Po trwających od lutego do września 2019 roku pracach polegających na selekcji, skatalogowaniu oraz transporcie zbioru publikacji do siedziby WDIB przy ul. Bednarskiej nastąpiła prezentacja biblioteki oraz otwarcie sali im. dr. K. Jakubowicza, nazwanej tak na podstawie uchwały Rady WDIB.

Dr Karol Jakubowicz był politologiem i specjalistą w dziedzinie medioznawstwa. Zajmował kierownicze i doradcze stanowiska m.in. w takich instytucjach, jak KRRiT, TVP, Komitet Zarządzający ds. Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych Rady Europy. Wykładał również w dawnym Instytucie Dziennikarstwa UW.

Jego prywatna biblioteka to bogate źródło wiedzy, nie tylko dla badaczy mediów, ale również dla politologów, socjologów, psychologów. Decyzją żony dr. Jakubowicza, Małgorzaty Semil-Jakubowicz, 2635 naukowych publikacji z księgozbioru badacza przekazano w darze Wydziałowi Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.

Wydarzenie odbyło się 19 września 2019 roku. Wzięło w nim udział wielu gości, w tym zagranicznych, którzy wspominali naukowy i publicystyczny dorobek dr. Jakubowicza. Swoje przemówienia wygłosili m.in. prof. dr hab. Janusz W. Adamowski, dziekan WDIB, prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor naczelna „Central European Journal of Communication”, Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT, Halina Rostek z KRRiT, dr Bissera Zankova z Media 21 Foundation.

Uroczystość zakończyło symboliczne odsłonięcie przez ofiarodawczynię i dziekana WDIB pamiątkowej tablicy nad drzwiami wejściowymi do sali im. dr. K. Jakubowicza.