Strona "UW a nowy Statut"

Szanowni Państwo,

W ubiegłym roku akademickim prosiłyśmy Państwa o podlikowanie na stronach Państwa jednostek strony „UW a nowa ustawa” (https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowa-ustawa), na której publikowałyśmy informacje dot. wdrażania na uczelni nowego prawa. Bardzo dziękujemy za zamieszczenie linku na stronach wielu Państwa jednostek. Zakładka ma w tej chwili charakter archiwalny i nie będzie więcej aktualizowana.

Obecnie Biuro Prasowe uruchomiło nową stronę - „UW a nowy Statut” https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/. Będą na niej publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu uczelni. Bardzo zależy nam, aby jak największa liczba naszych pracowników, doktorantów i studentów mogła zapoznać się z opracowywanymi dla nich materiałami. Dlatego będziemy bardzo wdzięczne za zamieszczenie na stronach Państwa jednostek przekierowania do strony: https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/.

Obecnie znajduje się tam m.in. informacja na temat przyjęcia wczoraj przez Senat UW uchwały w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego https://www.uw.edu.pl/procedura-nadawania-stopni-doktora-i-doktora-habilitowanego/. Zachęcamy Państwa także do zamieszczania na stronach jednostek przekierowań do poszczególnych informacji czy materiałów, które mogą być przydatne dla społeczności Państwa jednostek.

Z pozdrowieniami

Katarzyna Łukaszewska
Zastępca kierownika
Biuro Prasowe
Uniwersytetu Warszawskiego