Dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska - informacje o zajęciach 29 października

Dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska uprzejmie informuje Studentów:
- przedmiotu "Wstęp do marketingu medialnego", tj. II rok studiów I stopnia – specjalność DZIENNIKARSKA ORAZ PUBLIC RELATIONS I MARKETING MEDIALNY;
- przedmiotu "Marketing w mediach", tj. III rok studiów I stopnia – specjalność LOGISTYKA I MARKETING W MEDIACH;
że 29 października zajęcia te się nie odbędą. Zostaną one odpracowane w listopadzie - o szczegółach zostaną Państwo poinformowani na zajęciach, przez USOS oraz na stronie Wydziału. Uwaga: we wtorek (29.X) nie odbędzie się również dyżur.