Godziny dziekańskie w dniu 31.10.2019 od godz. 13:00 / dean’s hours for full-time students of WDIB UW from 13:00 on October 31, 2019

Prodziekan ds. studenckich - dr hab. Anna Kamler, prof. uczelni ustanowiła godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych WDIB UW od godz. 13:00 w dniu 31.10.2019 r.

Vice-dean for student affairs – prof. Anna Kamler, announced dean’s hours for full-time students of WDIB UW from 13:00 on October 31, 2019.