Zmiana sal w dniach 4 grudnia 2019 r. (środa)

UWAGA

Zmiana sal w dniach 4 grudnia 2019 r. (środa)

Informujemy, że w związku z organizowaną konferencją w budynku na ul. Bednarskiej 2/4 zajęcia  odbywać się będą jak niżej:

-godz.8.00-9.45 – wykład z przedmiotu Wstęp do PR (prof. D.Tworzydło) z auli kolumnowej przeniesiony zostaje do sali 2,13 (ul. Bednarska 2/4)

-godz.9.45-11.15 – wykład z przedmiotu Retoryka i erystyka ( dr hab. J.Wasilewski) z auli kolumnowej przeniesiony zostaje do sali 2,06 (ul. Bednarska 2/4)

-godz.11.30-13.00–wykład z przedmiotu Historia prasy polskiej (prof. R. Habielski) z auli kolumnowej przeniesiony zostaje do sali 2,06 (ul. Bednarska 2/4)

- godz. 11.30-13.00 –dyżur dydaktyczny dr hab.  A. Kozieła z sali 0,07 przeniesione zostaje do sali 0,31 (ul. Bednarska 2/4)

- godz. 13.15-14.45 – konwersatorium z przedmiotu Psychologia mediów prowadzone przez dr A. Waszkiewicz-Raviv z auli kolumnowej przeniesione zostają do sali 2,13 (ul. Bednarska 2/4)

- godz. 13.15-14.45 – seminarium magisterskie prowadzone przez dr Ł. Przybysza z sali 0,07 przeniesione zostaje do sali 0,31 (ul. Bednarska 2/4)

- godz. 15.00-16.30 – zajęcia z przedmiotu Management in Public Relations (dr Ł.Przybysz) z auli kolumnowej przeniesione zostają do sali 2,13 (ul. Bednarska 2/4)

- godz. 15.00-18.45 zajęcia studiów III stopnia Koncepcje teoretyczne nauk o mediach ( prof. R. Cieślak) z sali 0,07 przeniesione zostają do sali 0,05 (ul. Bednarska 2/4)

- godz.16.45-18.15 – zajęcia fakultatywne Film jako instrument komunikacji społecznej (dr S. Rogowski) z auli kolumnowej przeniesione zostają do sali 2,13 (ul. Bednarska 2/4)

 

POZOSTAŁE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ  SIĘ BEZ ZMIAN