W związku z uczestnictwem w konferencji naukowej (09.12.2019; Polska Akademia Nauk) zmienia się terminy zajęć dr hab. Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej

W związku z uczestnictwem w konferencji naukowej (09.12.2019; Polska Akademia Nauk) zmienia się terminy zajęć dr hab. Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej:

1. Seminarium mgr z dnia 09.12.2019, godz. 13.15-14.45 na 10.12.2019, godz. 11.15-12.45, -1.10.

2. Projektowanie strategii komunikowania się z dnia 09.12.2019, godz. 9.45-11.15 na 20.01.2020, godz. 8.00-9.30, 0.30.

3. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie public relations z dnia 09.12.2019, godz. 11.30-13.00 na 10.01.2019, godz. 9.45-11.15, 2.13.

4. Nowe media w komunikowaniu się z dnia 22.10.2019, godz. 11.30-13.00 na 10.01.2019, godz. 8.00-9.30, 2.13.